Oktober vergadering

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Donderdagavond 17 oktober 2019 was de uitgestelde Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo in de War (Turfsteeg 1). In afwachting van het concept verslag alvast een paar korte opmerkingen en besluiten.

De Bewonersraad was verplaats, zodat bewoners de bijeenkomst van Zef Hemel op 10 oktober konden bezoeken. Toch was de belangstelling voor de oktober vergadering magertjes. De lage opkomst had wellicht te maken met dat bewoners nu gehoor gaven aan de oproep van het actiecomité “Stop de gekte”. Lees hier het bericht over het die dag aanbieden van de petitie, in het stadhuis (een straat verderop).

Gebiedsplannen
De agenda werd meteen omgegooid. Begonnen werd met de gebiedsplannen. Neeria Oostra (GroenLinks), Jas­ja Ari­an (PvdA) en Pia Bruin (D66) van de Stadsdeelcommissie waren beperkt beschikbaar. Zij meldden dat de gebiedsplannen nu een ambtelijk stuk zijn en inspraak niet mogelijk is. Wel worden nu Focusgebieden benoemd. Het zijn dezelfde onderwerpen als in 2018 voor Centrum Oost: Amsterdamse Binnenstad, Autoluw, Oostelijke eilanden, Knowledge Mile Park en  Ouderenhuisvesting.

In voorgaande jaren was over de inspraak rond de gebiedsplannen veel kritiek. Daarom zoekt de Stadsdeelcommissie naar een nieuwe manier om het Stadsdeel van bewonersinput te voorzien. Onduidelijk is hoe de Enquête gebiedsplan centrum 2019 gebruikt is en of er een vervolg komt in 2020. Zo ja, dan is het voorstel te sturen op de vragen; onze set antwoorden en niet sturend. Gedacht wordt aan een ander moment: de voorjaarsnota, met een extra “ophaal”-ronde. De gebiedsplannen zijn 27 oktober beschikbaar. De plannen worden 19 november besproken in de stadsdeelcommissie.

Mededelingen
Vervolgens werd de agenda weer gevolgd en werd uitgebreid stil gestaan bij de mededelingen.

  • MUPI’s rechtszaak loopt. Dat gaat over het vervolg van de oude procedure. Maar daarnaast lopen er inmiddels procedures (van VVAB en ’s Oude Stadt) over nieuwe vergunningen. Daarin staat o.a. dat per 15 juni alleen stilstaand beeld vertoont mag worden, maar de wisselsnelheid 6 seconden mag zijn. De beelden bewegen echter nog steeds….. Volgens Marije Willems moet dat 1 januari 2020 stoppen.
  • Waterloopleinplannen. Weinig over bekend. Men is bezig met uitvoeren. Laatst nog getest wat de omvang is van de nieuwe SmARTboxen. Meer informatie op (o.a. tekeningen) zie: www.amsterdam.nl/projecten/waterlooplein/
  • Het nieuwe Huurbeleid maakt het niet leuker voor huurders. In november komt het voorstel in de 1e kamer. Werkt per 1 april 2020.
  • Metro-overlast. Donderdag 24 oktober bespreekt de Ombudsman de uitkomsten van het lopende onderzoek. Omdat er nu al hinder is, wordt bij de Stadsdeelcommissie op 15 oktober aandacht gevraagd om geen nachtritten uit te voeren (idee in Agenda Autoluw).
  • Toekomstvisie binnenstad Zef Hemel. Lees hier het verslag over de bijeenkomst inzake de Visie van Zelf Hemel.

Weesperstraat en Valkenburgerstraat

  • Het bestemmingsplan Groot Waterloo is toch door de Raad vastgesteld. Geen rekening is gehouden met de NSL-brief van 30 november 2018, die wel grenswaarden overschrijdingen stikstofdioxide  constateert. Er is gewoon overheen gestapt. De motie van de Partij voor de Dieren heeft het niet gehaald. Nagedacht wordt over (proforma) bezwaar maken. Het onderwerp komt nog een keer in de Bewonersraad terug.
  • Agenda Autoluw werd steeds geroepen als het ging om maatregelen op de hoofdroutes. Niks van dit alles. Ook schoffeert een pilot van een week de bewoners. Zelfs een pilot van paar maanden is te weinig om echt effect te beoordelen en eventuele andere knips te maken om het totale effect te bekijken (zoals bij de Munt). Daarnaast zitten aan het uitvoeren veel te veel voorwaarden. Zo gaat in het voorjaar 2020 de Piet Heintunnel dicht. Nu al mag daar geen vrachtverkeer meer door van de Tunnelwet. Ook moet nog steeds een in 2018 beloofd kentekenonderzoek aanbesteed worden (begin 2020?). Het is gewoon sabotage. Terwijl 40 tot 60% doorgaand verkeer is, volgens de oude kentekenonderzoeken op de Valkenburgerstraat en de S100. Over de versmalling Weesperstraat wordt niet eens meer gesproken. De planning rond het Namenmonument is onduidelijk nu tegen de bouw hoger beroep is aangetekend.
  • Het ‘Knowledge Mile Park’ is het “wisselgeld” (lees Troostgroen), nu bewoners op de Valkenburgerstraat geen minder verkeer voor de deur krijgen. En de “geveltuintjes” moeten ze dan ook nog zelf betalen…..

Klimaatakkoord
De bijeenkomst over het Klimaat akkoord op stadsdeelniveau heeft een vervolg gekregen in een gesprek met Bob Maas van de gemeente. Bob Maas heeft nu een digitale routekaart gemaakt vol met initiatieven gericht op het halen van de klimaatdoelen. Bob wordt uitgenodigd voor een volgende Bewonersraad.

Rondvraag
Op het Keizerspleintje wordt andermaal (langdurig) bouwketen neergezet en een toilet. Kan dat nu niet ergens anders. Er wordt contact gezocht met de eigenaar van het complex: woonzorg.

Volgende Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo is op 14 november 2019.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *