Maand: juni 2021

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Visie Oostelijke Binnenstad

16 en 22 juni waren de online bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en gemeente over de visie Oostelijke Binnenstad. Een traject met een lange adem.

Verslag Bewonersraad 10 juni

10 juni was de tweede online vergadering van de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo. Het verslag is gereed en dat vindt u samen met de presentaties onderaan dit bericht.

Vergroening Valkenburgerstraat

15 juni was een online participatiebijeenkomst voor bewoners en ondernemers van de Valkenburgerstraat. Andermaal werd gesproken over de vergroeningsplannen. Nu ook over begroeiing gebouwen en afvalcontainers.

De Keizerstuin

Naast het basketbalveldje op het Keizersplein is een troosteloos stukje asfalt veranderd in een groene oase. Via Centrum Begroot diende buurtbewoonster Machteld Rijnten een plan in om dit pleintje en de daar achterliggende Keizersstraat te vergroenen.

Bewonersraad 10 juni 2021

De volgende online Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo is op 10 juni 2021 vanaf 20:00 uur. In de succesvolle online vergadering van april zijn diverse onderwerpen aangedragen. Het verslag daarvan vindt u in de bijlage onderaan. Voor de Bewonersraad 10 juni is de volgende agenda samengesteld:

Stedenbouwkundige visie Oostelijke Binnenstad

De gemeente maakt een visie Oostelijke Binnenstad, voor het gebied van IJ-tunnel tot Rhijnspoorplein.

Museum Rembrandthuis weer open

Dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen kan er vanaf 5 juni meer. Museum Rembrandthuis ging zaterdag weer open. U kunt hier een tijdslot boeken en hier vindt u informatie over de maatregelen die een veilig bezoek garanderen. Nathalie Maciesza van het Rembrandthuis in het Parool: “Wat we het weekend gaan doen? Ja, juichen! We zijn…
Lees meer

Beleidskader Participatie

Het College stelt een nieuw participatiebeleid voor met het stuk (concept) Beleidskader Participatie. Daarvoor zijn een aantal participatietrajecten geëvalueerd. U kunt tot en met 23 juli uw mening geven voordat het door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Geef uw mening in de slotpeiling

Inzake de vernieuwing van het Bestuurlijk Stelsel Amsterdam zijn er actuele aanvullingen op ons bericht van 8 april. U kunt nog deelnemen aan een slotpeiling. Geef uw mening over nieuwe ideeën.

Participatiebijeenkomst vergroening Valkenburgerstraat

Op dinsdag 15 juni 2021 zijn alle bewoners en ondernemers van de Valkenburgerstraat en omgeving van harte uitgenodigd voor de online participatiebijeenkomst Definitief Ontwerp vergroening Valkenburgerstraat. Het projectteam presenteert het definitief groenontwerp van de Valkenburgerstraat en het vraagt hier uw mening over.