Stand vergroening Valkenburgerstraat

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Maandagavond 29 maart organiseerde de gemeente een online bijeenkomst voor bewoners en ondernemers in de Valkenburgerstraat. De Gemeente presenteerde het voorlopig groenontwerp en het beplantingsontwerp. Daarnaast was er een presentatie over klimaatadaptatie en maakte de deelnemers kennis met de denktank.

De gemeente vergroent de Valkenburgerstraat via haar projectgroep Knowledge Mile Park. Deze pakt de vergroening van de hele Wibaut-as aan; van de IJ-tunnel tot het Amstelplein. De aanpak van de Valkenburgerstraat is daarvan een onderdeel. De start was in september 2019. Een jaar later lag in oktober 2020 het voorstel bij de stadsdeelcommissie Centrum.

Nog steeds is men bezig met de ontwerpfase. Voor ligt het voorlopig groenontwerp (stuk stoep aan de Markenhovenkant). De reactie daarop worden verwerkt in het definitief ontwerp (mei 2021). Start van de uitvoering is bedacht februari 2022. Het Masterplan wordt besproken in de stadsdeelcommissie van 20 april a.s. (agendapunt 1). In juni gaat de projectgroep naar de gemeenteraad.

Vanwege het vele verkeer is de vergroening in fases opgeknipt. Fase 1 is wat nu mogelijk is. Hoewel de planning naar 2025 gaat (het 750 jarig bestaan van Amsterdam), wordt gezegd dat dat niet het eindplaatje is.

Denktank
Inmiddels is een denktank ingesteld met 10 bewoners uit de Valkenburgerstraat. Die overlegt met de projectgroep. Manu Hartsuyker vertelt over het proces. Dat is niet eenvoudig als bewoners vechten om een duurzaam, gezond leefgebied met minder verkeer. Het is echt geen (Knowledge Mile) Park, want doordat de immense hoeveelheid verkeer niet wordt aangepakt, moet dit project realistischer gedownsized worden tot feitelijk slechts acupunctuuraanpak; speldenprikken / plukjes groen.

Manu benadrukt dat de denktank vasthoudt aan het 10 puntenplan van de bewonersgroep Valkenburgerstraat van 2016. De vergroening komt dan pas aan het eind. Volgens Manu kijkt de gemeente nu te klein. Er moet meer politieke wil getoond worden. Mensen die over deze straat gaan wonen niet in de buurt, niet eens in Amsterdam en wonen buiten met een tuintje. Ze ervaren niet wat waar bewoners de hele dag mee te maken hebben. Wandelingen met hen door deze buurt blijkt dan ook zeer waardevol.

Ramon vertelt dat de straat een drukke verkeersader is, maar wijst er op die door een woonbuurt loopt. Bewoners focussen dus op de verkeersproblematiek (verlaging snelheid naar 30 km per uur en afwaardering van Hoofdplusnet, naar stadsstraatje). Hij vindt dat er een integrale aanpak moet zijn, niet alleen “vergroening”, maar ook verkeerskundige aanpak, de inrichting van de straat etc.: een echte visie (er komt eind 2021 een Oostelijke Binnenstadsvisie  die antwoord gaat geven op de afwaardering van de straat etc.).

Klimaatadaptatie
Marijke Clarisse, wateradviseur van de gemeente Amsterdam, gaf een presentatie over klimaatadaptatie. Alles heeft te maken met de klimaatverandering. Daarom oplossingen voor regenoverlast, hittestress, droogte en overstromingen. Ook in de Valkenburgerstraat. Waterberging mede vanwege het lage grondwaterpijl. Rekening moet worden gehouden met funderingsschade (houtenpaalfundering). Toevoegen van schaduw en verdamping verhogen door toevoegen van beplanting, niet alleen schaduw voor voertuigen, maar ook voetgangers en bewoners. Dat wordt meegenomen in het ontwerp.

Voorlopig Ontwerp
Arjan Kool gaf met een presentatie inzicht in het Voorlopig Ontwerp. De bedoeling is om met toevoeging van groen de ruimtelijke kwaliteit van de Valkenburgerstraat te versterken. Arjan heeft het ontwerp niet beperkt tot de Valkenburgerstraat, maar houdt rekening met de veranderingen in de Foeliestraat en IJ-tunnelmond. Die vallen onder de (groen)plannen voor de Prins Henrdikkade (uitvoering 2025).

De snelweg (met vangrails) vanuit de IJtunnel, ondermijnt het stadsstraatgevoel dat je wilt hebben. Kabels en leidingen in de grond voorkomen dat je niet overal maar bomen kan planten. Een grootschalige reconstructie van de straat is dan een uitkomst (maar vanwege de focus op verkeer, niet aan de orde!). Het Masterplan formuleert de bouwstenen van het ontwerp.

Voor en Na

Bijzonder is dat het fietspad aan de Markenhovenkant opschuift naar de gevel. Het trottoir wordt daardoor maar 3,70 m breed. Hierdoor ontstaat ruimte voor extra bomen, voor verbetering van de sfeer in de straat. Ook de bomenrij aan de ventwegkant krijgt extra beplanting. De middenberm bij de IJtunnelmond wordt vergroend. In het ontwerp komen extra fietsparkeerplaatsten bij en met laad- en losplekken wordt rekening gehouden. Aan de kant van de ventweg en in de Rapenburgerstraat komen afvalcontainers. Het pleintje tegenover het politiebureau en de brandweer wordt aangepakt. Aan de trappenzijde naar de pleintjes is verticaal groen aan de gevels bedacht.

Beplantingsplan
Sanne Horn besprak het beplantingsplan. Gekozen is voor sterke planten (onderhoudsvriendelijk), maar met een mooie uitstraling. Naast de bestaande bomen komen dus meerstammige 1, 5 meter hoge heesters en bodembedekkers. Het gehele beeld wordt een buffer tussen het verkeer en de stoep. Uitgangspunt is het Handboek Groen van de gemeente die bomen een minimum aan grond garandeert.

Vragen en antwoorden
Tot slot was er tijd voor vragen en antwoorden.

 

Meer informatie:

 

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Één reactie

  1. Will schreef:

    Wat is de status hiervan? Vind overigens dat de ventweg weg moet. Zou hier mooi lange parkachtige straat kunnen ontstaan. Een echte winkelstraat waar mensen lekker op een bankje gaan zitten en van het groen en de winkels genieten ipv de asfalstraat met lelijke jaren 70 bebouwing die het nu is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *