Nieuwmarkt

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Rond het Nieuwmarktplein zijn heel wat veranderingen gaande. Al jaren. De inrichting werd veranderd. De verkeerscirculatie. De terrassen, drugsoverlast, geluidsoverlast, alcoholmisbruik. Meer markten en langere evenementen.

Een groep omwonenden vormt de ‘Klankbordgroep Nieuwmarkt’ en overlegt met regelmaat met de gemeente over al deze onderwerpen.

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.