Maand: januari 2021

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Geef uw visie op de Omgevingsvisie 2050

Tot en met woensdag 3 maart kunt u de ontwerp-omgevingsvisie Amsterdam 2050 becommentariëren. De Omgevingsvisie Amsterdam 2050 geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

Herinrichting Oostertoegang, Prins Hendrikkade Oost en Kattenburgerstraat

Het college van burgemeester en wethouder vraagt bewoners inspraak te leveren op de concept Nota van Uitgangspunten over de herinrichting van de Oostertoegang, Prins Hendrikkade Oost en Kattenburgerstraat. De inspraakperiode is tot en met woensdag 24 februari 2021.

Langer thuiswonen: Tips voor hurende senioren

Op welke manier kunt u – als senior in Amsterdam – zo lang en veilig mogelijk uw eigen huis blijven huren? Stannah schreef hierover de “Langer Thuis Gids”. Zij vatten de belangrijkste tips voor u samen.

Enquête Stadsdeel over participatietrajecten

Het stadsdeel wil de bewoners van het centrum zoveel mogelijk betrekken bij het maken en uitvoeren van hun plannen. Het stadsdeel wil voor 11 januari van bewoners weten wat hun ervaringen zijn en stuurt daarom een enquête.

Zone Zwaar Verkeer Amsterdam

De gemeente wil zware trucks weren uit onze buurt. Dat staat in het ontwerp-verkeersbesluit Zone zwaar verkeer. Over het voornemen kunt u uw mening geven aan de gemeente.

Lever uw kerstboom in

Na de feestdagen kunt u uw kerstboom op meer dan 1.000 plekken in de stad neerzetten. Van 4 januari tot en met 1 februari haalt de gemeente de bomen op.

Beste Wensen

Alle buurtgenoten van de Nieuwmarkt en Groot Waterloo de beste wensen voor het nieuwe jaar. Hoe gaat het met jullie? Hoe hebben jullie het coronajaar 2020 doorstaan? En hoe zien jullie uit naar het nieuwe jaar, 2021? Wij wensen zo snel mogelijk herstel van de gezondheid van ons allen. Afgelopen jaar Het was februari en…
Lees meer