Evaluatie Knip Weesperstraat besproken in cie MOW

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Evaluatie Knip Weesperstraat in MOW

De Raadscommissie Mobiliteit, Openbare ruimte en Water vergaderde donderdag 14 maart in aanwezigheid van de wethouder over de evaluatie Knip Weesperstraat.

In het middaggedeelte van de vergadering van de Cie MOW kwamen eerst de insprekers aan het woord. Een van hen was een bewoner/ondernemer die zeer te spreken was over de effecten van de Knip. Ook Guido Frankfurter namens MKB Metropool-Amsterdam sprak zijn hoop uit dat nooit meer een Knip in een weg zou worden gelegd. MKB Metropool Amsterdam is niet tegen een meer autoluwe stad, maar wil deze graag bereiken in kleinere stappen die bereikbaarheid en logistiek niet in gevaar brengen. Hij tipte de wethouder nog eens een keer te kijken naar Het Masterplan Wibaut-as uit 2001. Daaruit blijkt dat de Weespersperstraat uitermate geschikt is om te versmallen en uiteindelijk ook 30 km/u te rijden.

De discussie tussen de raadsleden vond in de avonduren plaats. Die waren niet allen negatief. Integendeel; iedereen vond wel dat er iets moet gebeuren met de Weesperstraat.

De wethouder is blij dat de motie van Zeeger Ernsting uit 2018 uiteindelijk in 2023 is uitgevoerd. Ze is zeer content met de resultaten van het onderzoek. Er zijn de komende tijd gesprekken over wat er met de Weesperstraat gedaan gaat worden. Daaruit komen plannen voort. Verwacht wordt dat voor de zomer voorstellen naar de raad komen.

Aanpassingen aan de Weesperstraat zoals versmalling en lagere snelheid zal ook effect hebben op onze buurt. Die maatregelen maken het mogelijk dat ook andere aanpassingen bij het Jonas Daniël Meijerplein, het Mr Visserplein en Valkenburgerstraat weer mogelijk worden.

Meer info zoals terugkijken op

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *