Maand: november 2018

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Herinrichting

Vrijdag 23 november spraken bewoners van de Recht Boomssloot en de Montelbaanstraat over de herinrichting van hun straten. De bijeenkomst was een initiatief van de werkgroep Nieuwmarkt Groen! Als voorbereiding op de bijeenkomst met de gemeente de maandag daarop.

Beperkt

Begin 2018 werden er twee moties aangenomen voor onderzoek naar de Valkenburgerstraat en de Weesperstraat. Al vanaf het begin waren bewoners op zoek naar openheid over de insteek hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Na bijna een jaar zijn die onderzoeken er nog niet. Donderdagavond 22 november 2018 werd daarom ingesproken bij de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit,…
Lees meer

Pas Gebiedsplan aan

Dinsdagavond 20 november 2018 besprak de stadsdeelcommissie Centrum de concept gebiedsplannen 2019. In meerderheid vonden de commissieleden de plannen puik. De bewoners niet en spraken massaal in.

Hij is er weer

Op zondag 18 november 2018 was niet alleen de Sint terug, maar ook de autovrije Valkenburgerstraat. Net als vorig jaar.

Update Concept Gebiedsplan 2019

Sinds woensdag 7 november 2018 zijn de conceptgebiedsplannen voor zowel Centrum Oost alsĀ  West vrijgegeven. Tevens zijn de Gebiedsagenda’s 2019-2022 gepubliceerd. In de bewonersraad van 8 november zijn de plannen (kort) besproken. Opgeroepen is om commentaar op de plannen te leveren aan de secretaris uiterlijk 16 november. Voor het traject van besprekingen in de stadsdeelcommissie,…
Lees meer

Open bijeenkomst Huurdersvereniging Centrum over verkamering en overmaat aan starterswoningen

In de bewonersraad sprak Jeroen Verhulst over het verkameren van gezinswoningen. Gezocht werd naar oplossingen. Ter sprake kwam de bijeenkomst op 14 november om 20.00 uur a.s. van de Huurdersvereniging Centrum over die problematiek. Het doel is om druk uit te oefenen op gemeente en corporaties om deze ontwikkeling te keren. Ook niet-leden zijn welkom

Metro-overlast

Eerder berichtten wij u al over de overlast die de Metro veroorzaakt in de Nieuwmarktbuurt. Op de bewonersraad van 8 november kwam het onderwerp weer ter sprake.

Paaltjespilot update

Wij ontvingen van Bas Regenbogen, omgevingsmanager Pilot Aanpak Verkeersoverlast Oudezijde, het onderstaande bericht. Dat heeft te maken met een aantal aanpassingen in de pilot, mede omdat sinds afgelopen vrijdag 2 november de route langs de Amstel is heropend. Dit verandert ook de verkeerscirculatie in het gebied en leidt tot aanpassingen in de pilot.

Bewonersraad 8 november

Donderdagavond 8 november om 20.00 uur start de bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo in de Boomsspijker (Recht Boomssloot 52, 1011 EC Amsterdam). Deze vergadering staat vooral in het teken van wonen. De agenda, het verslag van de vorige vergadering en de stukken treft u in de bijlagen.

Feestelijke opening Amstel

Donderdagmiddag 1 november 2018 was de feestelijke opening van de Amstel. Het autoverkeer kan er weer rijden sinds vrijdag 2 november. Dat moeten we dan gaan merken in de Nieuwmarktbuurt.