Maand: oktober 2019

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Uitnodiging voor Roetontbijt

U bent donderdagochtend 21 november om 8:15 uur van harte uitgenodigd voor het eerste openbare Amsterdamse roetontbijt.

Informatiemarkt Autoluw

Maandagavond 28 oktober 2019 organiseerde de gemeente een inloop informatiemarkt in hotel Double Tree. Over de maatregelen in Centrum-Oost uit de Agenda Autoluw.

Uitnodiging Stadsgesprek Zeg(genschap) het eens

Komend jaar organiseert Kennisnetwerk Amsterdam een serie Stadsgesprekken rondom eigenaarschap en zeggenschap in het Amsterdamse maatschappelijk middenveld. Binnen het onderwijs, zorg, welzijn, gemeente en wonen. Maar ook tussen deze domeinen. Wat zijn de dwarsverbanden? Wat kunnen we van elkaar leren?

Terechte klacht geluidsoverlast metro

“Bewoners van de Nieuwmarktbuurt hebben jarenlang terecht geklaagd over geluidsoverlast van de metro”. Dat concludeert Amsterdamse Ombudsman ArreZuurmond op basis van recent afgerond technisch onderzoek. De ombudsman heeft de afgelopen twee jaar uitvoerig onderzoek gedaan naar de bron van het hinderlijke laagfrequente geluid dat in diverse woningen boven de tunnel van de Oostlijn wordt waargenomen.

Informatieavond autoluw Oost

Op maandag 28 oktober van 19:00 tot 21:00 uur organiseert de gemeente een inloop informatiemarkt over de maatregelen in Centrum-Oost uit de Agenda Autoluw. Locatie: hotel Double Tree by Hilton, Oosterdoksstraat 4.

Participatiekalender

Het stadsdeel Centrum introduceerde onlangs de Participatiekalender. Daarop staan participatiebijeenkomsten van en in stadsdeel Centrum. Ook organisaties, bewoners en ondernemers kunnen zelf bijeenkomsten plaatsen. De Bewonersraad meldt daar nu ook alle bijeenkomsten.

Petitie “Stop de gekte” aangeboden

Donderdagavond 17 oktober 2019 bood de actiegroep “Stop de gekte” de petitie de burgemeester aan. Heel veel ondertekenaars waren daarbij aanwezig.

Oktober vergadering

Donderdagavond 17 oktober 2019 was de uitgestelde Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo in de War (Turfsteeg 1). In afwachting van het concept verslag alvast een paar korte opmerkingen en besluiten.

Monumentenstatus aangevraagd

Heemschut Amsterdam heeft het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum gevraagd het UvA Service & Informatiecentrum aan te wijzen als gemeentelijk monument om te voorkomen dat het gebouw wordt gesloopt. Het gebouw, een ontwerp van architect Theo Bosch, wordt bedreigd door de herontwikkeling van het Binnengasthuisterrein voor de Universiteit van Amsterdam.

Inspreken op concept Autoluw

Dinsdagavond 15 oktober 2019 besprak de stadsdeelcommissie het Concept-advies aan DB over ‘Amsterdam Autoluw’. Er waren vele insprekers. Namens de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo, Bewonersgroep Valkenburgerstraat en d’Oude Stadt sprak Paul Busker het volgende in.