Maand: januari 2020

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Inspraak Kader Buitenreclame

Het college van B&W wil reclame in de openbare ruimte terugdringen en wil daarom de regels voor buitenreclame aanpassen. Er worden onder andere nieuwe regels voorgesteld om steigerdoekreclame en het gebruiken van dieren niet meer toe te staan.

Uitnodiging evaluatie & enquête Amsterdam Light Festival

De Stichting Amsterdam Light Festival vraagt bewoners naar hun ervaring over het festival. Een evaluatiebijeenkomst is op 13 februari georganiseerd en een enquête kan worden ingevuld. Met de antwoorden kan de stichting het festival blijven verbeteren.

Raadsadres Autoluw

8 januari heeft de Bewonersraad Nieuwmarkt en GrootWaterloo en de Werkgroep Verkeer Nieuwmarkt naast vele andere bewonersorganisaties een raadsadres ingediend over de inmiddels bij de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid voorliggende Agenda Autoluw (agendapunt 14 en 15). De bewonersorganisaties zijn unaniem: HET KAN BETER EN HET MOET SNELLER