Auteur: PB

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Autovrij

Zondag 17 november viert de Valkenburgerstraat de jaarlijkse autovrije Zondag. Zelfs de IJtunnel vanuit Noord is een aantal uren dicht. Dat alles vanwege de intocht van Sinterklaas. Tot genoegen van de vele bewoners aldaar. 

Ideeënsessie Huis van de Stad

Donderdag 21 november om 19:00 uur wordt er op het Stadhuis een ideeënsessie georganiseerd voor het ‘Huis van de Stad’. Dat is een co-creatieruimte op de begane grond van het Stadhuis. In dit ‘Huis van de Stad’ kunnen bewoners en ondernemers uit stadsdeel Centrum met elkaar en de gemeente werken aan belangrijke vraagstukken die in…
Lees meer

Bewonersraad 14 november 2019

Donderdagavond 14 november 2019 om 20.00 uur start de bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo in de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52. De agenda, het verslag van de vorige vergadering en de stukken treft u onderaan in de bijlagen.

Resultaten jaarlijkse buurtenquête

Hoe tevreden zijn bewoners, ondernemers en werkenden in stadsdeel Centrum met hun buurt? En wat zien zij graag verbeteren? Dat staat in de  jaarlijkse buurtenquête. Het plaatje hierboven geeft aan wat bewoners in de buurten Nieuwmarkt en Groot Waterloo verbeterd willen zien.

Advies Autoluw

Dinsdag 5 november 2019 vergaderde de Stadsdeelcommissie voor de 2e keer over de concept agenda Autoluw. Wederom werd er door veel verontruste bewoners ingesproken die wonen aan hoofdroutes. Het Manifest (ook een raadsadres) van o.a. de VVAB bracht een inspreker onder de aandacht van de Stadsdeelcommissie.

Uitnodiging voor Roetontbijt

U bent donderdagochtend 21 november om 8:15 uur van harte uitgenodigd voor het eerste openbare Amsterdamse roetontbijt.

Informatiemarkt Autoluw

Maandagavond 28 oktober 2019 organiseerde de gemeente een inloop informatiemarkt in hotel Double Tree. Over de maatregelen in Centrum-Oost uit de Agenda Autoluw.

Uitnodiging Stadsgesprek Zeg(genschap) het eens

Komend jaar organiseert Kennisnetwerk Amsterdam een serie Stadsgesprekken rondom eigenaarschap en zeggenschap in het Amsterdamse maatschappelijk middenveld. Binnen het onderwijs, zorg, welzijn, gemeente en wonen. Maar ook tussen deze domeinen. Wat zijn de dwarsverbanden? Wat kunnen we van elkaar leren?

Terechte klacht geluidsoverlast metro

“Bewoners van de Nieuwmarktbuurt hebben jarenlang terecht geklaagd over geluidsoverlast van de metro”. Dat concludeert Amsterdamse Ombudsman ArreZuurmond op basis van recent afgerond technisch onderzoek. De ombudsman heeft de afgelopen twee jaar uitvoerig onderzoek gedaan naar de bron van het hinderlijke laagfrequente geluid dat in diverse woningen boven de tunnel van de Oostlijn wordt waargenomen.

Informatieavond autoluw Oost

Op maandag 28 oktober van 19:00 tot 21:00 uur organiseert de gemeente een inloop informatiemarkt over de maatregelen in Centrum-Oost uit de Agenda Autoluw. Locatie: hotel Double Tree by Hilton, Oosterdoksstraat 4.