Klimaatakkoord op stadsdeelniveau

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

De bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo van 14 februari jl. stond in het teken van het Amsterdams Klimaatakkoord op stadsdeelniveau. Een kort verslag.

Het Coalitieakkoord van mei 2018 geeft een nieuwe koers voor Amsterdam. De Bewonersraad wil inzetten op kansen en samenwerking met het bestuur. Marijke Storm gaf een kort overzicht van dit traject en vooral van de inzet om aan de ‘voorkant’ van besluitvorming te zitten en niet meer op de achteraan, met bezwaren en zienswijzen. De dialoog voor het “Amsterdams Klimaatakkoord op stadsdeelniveau”. past hier in.

Froukje Anne Karsten, adviseur duurzaamheid van de gemeente gaf een korte uitleg. Eerder op de dag is de routekaart naar “Amsterdam klimaatneutraal” in de raad goedgekeurd. De komende maanden worden overal in de stad ideeën opgehaald. Doel is om in twintig jaar tijd alle wijken af te koppelen van het aardgasnet en over tien jaar moet al het verkeer in de stad uitstootvrij zijn. Amsterdam kiest voor een ‘wijkgerichte’ aanpak en wil het komende halfjaar een klimaatakkoord per stadsdeel afsluiten. Met bewoners en bedrijven wordt gepraat over wat er in deze akkoorden moet staan. Alle losse akkoorden bij elkaar maken het ‘Amsterdams klimaatakkoord’. Ook portefeuillehouder Micha Mos, bestuurder van stadsdeel Centrum was aanwezig en vertelde kort iets over nut/noodzaak van een lokaal klimaatakkoord.

Aan het werk
Daarna nam Zowi Vermeire het stokje over. Zij zette de bewonersraad aan het werk. Iedereen kon op Post-its haar/zijn concrete ideeën opschrijven voor initiatieven in de buurt, die bijdragen aan het Klimaatakkoord Amsterdam. Deze bijdragen werden in de pauze gegroepeerd per onderwerp/thema. Na de pauze werd per thema gestemd. Je mocht zo vaak je hand opsteken als je wilde. Elk cluster kreeg zo een aantal stemmen om prioriteiten aan te geven. Veel deelnemers vonden het thema “mobiliteit” het belangrijkst. De vele ideeën en actiepunten worden uitgewerkt in een overzicht en op de volgende Bewonersraad besproken. En daarna brengen we het in bij de Stadsdeelcommissie en het Dagelijks Bestuur.

De volgende bewonersraad is donderdag 11 april 2019 om 20:00 uur in de Boomsspijker.

Bijlagen:

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *