Nieuws

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

In memoriam Anina Kist

Piet Sijsner en Tjebbe van Tijen  staan afzonderlijk stil bij het overlijden van Anita Kist.

Bewonersraad online op 22 april

Beste buurtgenoten, De Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo bestaat sinds 1975. Het is de vergadering van de Nieuwmarktbuurt, Oosterdok en Groot Waterloo. Bewoners zijn welkom om mee te beraadslagen over het wel en wee van de buurt. Alle aanwezigen op de vergadering zijn met elkaar en alleen dán DE BEWONERSRAAD. Op onze website staat informatie voor…
Lees meer

Knip Weesperstraat pas 2023

De al verkorte proef knip in de Weesperstraat wordt toch uitgesteld. Het verkeersaanbod is 30% minder en de Piet Heintunnel wordt binnenkort verbouwd. Pas in 2023 is er een kans dat de pilot knip uitgevoerd gaat worden.

Voorstel verbetering bestuurlijk stelsel

De hoofdlijnen voor een nieuw bestuurlijk stelsel is opengesteld voor inspraak. U kunt uw zienswijze indienen tot en met 20 mei. In die periode zijn ook andere manieren waarbij u kunt bijdragen aan verbeteringen van dit voorstel.

Autoluw NU! | Stand van zaken

Vertegenwoordigers van Amsterdammers voor Autoluw NU!  spraken met het gemeenteteam Autoluw over de proef Intelligente Toegang Oudezijdsgebied (het vervolg van de paaltjespilot) en het team ’30 km is de norm’.

Trots op “Heel Rapenburg Draagt Een Steentje Bij”

Bewoners van Rapenburg lanceerden eind vorig jaar het initiatief om de namen van 378 gedeporteerde Joden uit hun straat een plek in Holocaust Namenmonument te geven. Dat gebeurde onder de naam Heel Rapenburg Draagt Een Steentje Bij. De initiatiefnemers laten weten dat ze trots zijn op het prachtige eindresultaat. Lees de nieuwsbrief. Bijlage Nieuwsbrief 4…
Lees meer

Nieuwsbrief van de Vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt / Groot Waterloo

De nieuwsbrief van maart van de Vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt / Groot Waterloo is uit. Met o.a.: Wat gaat het nieuwe bestuur doen, Stand van zaken ‘Uilenburgerhof’, Geclusterd wonen op de Oudeschans, enz. enz. Lees het zelf. Naar de nieuwsbrief van Vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt / Groot Waterloo   Meer info: www.ouderenwonenindebuurt.nl

Stand vergroening Valkenburgerstraat

Maandagavond 29 maart organiseerde de gemeente een online bijeenkomst voor bewoners en ondernemers in de Valkenburgerstraat. De Gemeente presenteerde het voorlopig groenontwerp en het beplantingsontwerp. Daarnaast was er een presentatie over klimaatadaptatie en maakte de deelnemers kennis met de denktank.

Staalmeestersbrug afgesloten | Kade staat op instorten

Een deel van de Staalmeestersbrug en de aangrenzende kade van de Groenburgwal zijn in zeer slechte staat. 23 maart werd dat deel met spoed afgesloten voor al het verkeer.

Centrum Begroot 2021

Stadsdeel Centrum organiseert ook dit jaar weer een editie van Centrum Begroot. Dit jaar stelt het stadsdeel maar € 300.000,- beschikbaar, om bewoners meer zeggenschap te geven. Tot en met 26 april voor 12:00 uur kunt u uw plannen indienen. Stemmen op een plan (> 50 likes) voor de volgende ronde kan tot de week…
Lees meer