Maand: januari 2018

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Groot Waterloo moet stiller

Tot 1 februari 2018 lag op het stadhuis ter inzage het: “Ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo” en ook het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder”. Het gaat vooral om het verhogen van geluidswaarden. d’Oude Stadt riep bewoners op om een zienswijze in te dienen (zie link onder). Zelf heeft het wijkcentrum ook een zienswijze ingediend.…
Lees meer

MOTIES

Woensdagavond 24 januari 2018 stond op de gemeenteraadsagenda: Vaststellen van het beleidskader Verkeersnetten. Jan Bert Vroege (D66) en Zeeger Ernstig (GL) dienden ieder een motie in.