Maand: maart 2020

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Groenmarkt 2020 gaat niet door in april

De Groenmarkt op zaterdag 18 april op het J.W. Siebbeleshof gaat niet door. De organisatoren hielden al rekening met een marktverbod vanwege het coronavirus. De strengere maatregel dat tot 1 juni geen bijeenkomsten gehouden mogen worden, gaf het definitieve oordeel voor afgelasten.

Coronavirus

Maandag 23 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Een van de maatregelen is dat alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Dat betekent dat de Bewonersraad de komende maanden niet doorgaat. Hou deze site in de…
Lees meer

Maart vergadering

De Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo op 12 maart was een positieve avond. Op de agenda stond het kademuurherstel, de plannen op en rond het Waterlooplein en het Chinese Hotel aan de Geldersekade. Een impressie. In de bijlagen de presentaties en het (zo spoedig mogelijk) concept verslag.

Enquête over Bestuurlijk Stelsel

In 2018 werd een nieuw bestuurlijk stelsel ingevoerd. Werk ook mee aan een onderzoek naar de werking van het bestuurlijk stelsel van Amsterdam. Dat gaat door het invullen van een enquête. Vul in vóór 1 april!

Parklint Keizersplein

Keizersplein als parkje inrichten met historische klokgevel en dit park als lint doortrekken door de Keizersstraat naar de Kromboomsloot is een van de plannen op Centrum Begroot. Ook een plan indienen? Dat kan ook nog. Stemmen kan ook na 6 april. Want, vanwege het coronavirus wordt de instuurperiode van plannen voor Centrum Begroot 2020 verlengd.…
Lees meer

Bewonersraad 12 maart 2020

Donderdagavond 12 maart 2020 om 20.00 uur start de bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo in de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52. De agenda, het verslag van de vorige vergadering en de stukken treft u onderaan in de bijlagen.

Bomenkap Waterlooplein

Sorry voor de verkeerde link in lees meer van de nieuwsbrief van 5 mei bij het bericht over Nieuwmarkt. Klik hier voor het juiste bericht: Nieuwterras. Eind januari 2020 zijn de vergunning aangevraagd voor de herinrichting van het Waterlooplein. Ook een vergunning om 24 bomen te kappen op het Waterlooplein en mogelijk 1 op de…
Lees meer

Nieuw Amsterdams Klimaat | Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050

Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal is op 6 maart 2020 door het college van B en W vastgesteld. De maatregelen waar bewoners en ondernemers nu al mee bezig zijn, zijn doorgerekend. Het blijkt dat de Amsterdamse maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen, naar verwachting een CO2-reductie leveren van 48% op in 2030. Daarmee voldoet de hoofdstad bijna…
Lees meer

Knowledge Mile Terrassen

Knowledge Mile Park is vanuit de gemeente opgericht om de Wibaut-as groener en duurzamer te maken. Bewoners moeten zorgen voor draagvlak. Met het “Terrassenplan” voor de Weesper- en Valkenburgerstraat, worden ondernemers door de gemeente als eerste bediend, ondanks bezwaren van bewoners. Nog afgezien van de inhoud moet de volgorde andersom.

Nieuwe Herengracht

De Nieuwe Herengracht is sinds begin 2020 weer berijdbaar. Maatregelen voor kadeherstel duren voort.