Terugkoppeling

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Het Projectteam Autoluw gaf via de mail op 17 april een terugkoppeling aan de deelnemers van de bijeenkomst Autoluw in de Rode Hoed op 28 maart. Nota bene onder de titel: Minder auto’s, meer ruimte voor Amsterdammers. Het steekt deelnemers aan de discussie Autoluw dat hun inbreng over een reductie van verkeer op de Wibaut-as niet gecommuniceerd wordt. Daarom schreven zij terug aan het projectteam, Stadsdeel Bestuurder Micha Mos en wethouder Dijksma.

De afgelopen maanden is er stadsbreed gesproken over de Agenda Autoluw. In februari was er een startmiddag in Pakhuis De Zwijger en daarna zijn er per stadsdeel discussietafels georganiseerd. Voor Stadsdeel Centrum moest er zelfs een tweede bijeenkomst komen omdat de eerste avond op 28 maart in de Rode Hoed helemaal vol was. Het is de bedoeling dat de ideeën en suggesties en wensen van bewoners straks landen in de Agenda Autoluw.

Vanuit de oostelijke binnenstad is ook actief bijgedragen aan de discussie. Er zijn veel opmerkingen gemaakt over het belangrijke punt om de doorgaande verkeersroute Wibautas om te vormen tot een aantrekkelijke stadsstraat, met minder verkeer en schonere lucht en een prettig verblijfsklimaat.

Het steekt de deelnemers aan de discussie echter dat in de communicatie over de Agenda Autoluw deze inbreng niet wordt genoemd. Natuurlijk komt het straks wel terecht bij het totaaloverzicht van de discussiepunten en suggesties. Maar dan is het onderdeel van een lijstje. Terwijl juist het autoluwer maken van deze doorgaande autoroute een belangrijk punt is voor een stad met minder autoverkeer. De beperking van het doorgaande verkeer door afwaardering van Wibautas als Plusnet Corridor geeft echt mogelijkheden zijn om de agenda Autoluw vorm te geven (40 tot 60% is doorgaand verkeer).

Natuurlijk is het nog vroeg in het proces, maar de eerste communicatie over de avonden stelt niet gerust. Zowel bij filmimpressies van Pakhuis De Zwijger als na de twee bijeenkomsten in Amsterdam Centrum meldt het Projectteam Autoluw nergens de veelvuldige inbreng over deze autoroute. Zo heeft het Projectteam Autoluw over de avond van 28 maart een bericht  rondgestuurd met “een greep uit de talloze suggesties”. Een greep is dus een keuze, een bewuste keuze: wat vermelden we wel, wat niet. (zie het kader hieronder met een greep uit de talloze suggesties). Bij die keuze staat helaas niets over de route Wibaut/Weesper/Valkenburger terwijl dat op 28 maart meerdere malen in ingebracht.

De deelnemers herinneren er aan dat over deze route, die de stad doormidden splijt en veel overlast en vervuiling geeft, al ruim 18 jaar beloften zijn gedaan aan bewoners voor versmalling en omvorming tot aantrekkelijke stadsstraat. Zij willen voorkomen dat uit de eerste communicatie-uitingen en impressies het idee ontstaat dat er bij de Agenda Autoluw niet is gesproken over deze autobaan dwars door de stad. Zij gaven dan ook hun bevindingen rond het proces van Agenda Autoluw en schetsten enkele achtergronden van deze lang slepende kwestie.

De deelnemers wezen daarbij ook op de door de Raad aangenomen moties van Zeeger Ernsting en Jan Bert Vroege om Weesperstraat en Valkenburgerstraat te ontlasten als doorgaande route en het traject in te zetten naar een leefbare straat en buurt. Zij merkten daarbij op dat de behandeling van die moties op 13 december 2018, van vooral een verkeerskundige analyse, wethouder Dijksma toegezegd heeft dat de bredere context in de Agenda Autoluw wordt geplaatst. Daarom vinden ze de verkenningen en plannen voor Agenda Autoluw belangrijk!

Het verzoek van de deelnemers aan de Autoluw-discussie aan het Projectteam Autoluw is dit thema apart te agenderen en een gelegenheid te creëren om het onderwerp “Beperking Doorgaand Autoverkeer dwars door de Stad” te behandelen.

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *