Moties niet afdoen

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

De raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid vergaderde 13 december 2018 over de afdoening motie Ernsting en motie Vroege. De moties waren begin 2018 aangenomen voor nader onderzoek en dat was eindelijk nu beschikbaar. Het college achtte daarmee de moties afgedaan. Bewoners en indieners niet.

De motie Vroege gaat om onderzoek naar de herinrichting van het kruispunt Valkenburgerstraat – Prins Hendrikkade. Een gelijkvloerse kruising, waardoor er en enorme hoeveelheid ruimte vrijkomt. De motie Ernsting wilde onderzoek naar een beëindiging van de Wibautas als plusnet — corridor voor autoverkeer. De inzet van de moties ging over leefbaarheid, luchtkwaliteit, bloeiende stadsstraten. Door die buurt rijden te veel auto’s. Dat bleek eerder ook uit de kentekenonderzoeken op de Valkenburgerstraat en de S100. Uit de nu voorliggende onderzoeken blijkt dat het mogelijk is het verkeer op die route spectaculair terug te dringen, door extra knips (zoals bij de Munt en PH-kade). Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit enorm en wordt de geluidshinder (van het verkeer) ook veel minder (variant 2 plus).

Bewoners
Bewoners(groepen) spraken in op het onderwerp. Allen leggen het probleem bij de verkeersnetten. Straten zijn veel drukker dan voorheen. In
meerderheid hadden bewoners in het verleden voor een autoluwe binnenstad gestemd (76%). Niet hier en daar een knip, maar neem als uitgangspunt: gezondheid. Omwonenden is decennia beloofd dat de Weesperstraat versmald zou worden. Recentelijk werd deze herinrichting gekoppeld aan de opening van de Noord/Zuid metrolijn (2002!). Het vervuilende verkeer moet hier weg. Maar ook dit college kiest voor doorrijden op die route, door bij dit onderzoek te stoppen.

Methodiek
Onbegrijpelijk is dan ook dat er geen samen hang gezocht wordt met andere mogelijke ingrepen. Dit onderzoek beoordeelt zo’n “knip” wel erg individueel. “Knips” dienen onderdeel te zijn van een groter plan om een verkeersluwer Amsterdam te maken; een echt verkeerscirculatieplan voor de hele stad. Onduidelijk is ook hoe verdwijnend verkeer in dit onderzoek zit. En al zou het verkeer uit Noord in de IJ-tunnel vast komen te staan, dan zet de gemeente toch gewoon een stoplicht voor die IJ-tunnel in Noord om het verkeer te regelen. Het onderzoek is daarnaast verkeerstechnisch ingestoken, terwijl bewoners ook verwacht hadden dat stedenbouwkundige aspecten waren meegenomen. Kijk naar Madrid en andere steden die de aanblik veranderen op een integrale manier, dus ook duurzaamheid, inrichting openbare ruimte, veiligheid etc. Naar die onderzoeksystematiek was het maanden gissen. Het gaat bewoners om hun gezondheid. Daar hebben bewoners recht op.

Vervolg
Dit onderzoek is pas een begin. Het uitgangspunt “faciliteer het verkeer” moet losgelaten worden. De wethouder belooft een uitgebreider onderzoek. De moties worden daarmee aangehouden. Echter het college neemt daarmee weer (minstens) 9 maanden voor nader onderzoek (o.a. een kentekenonderzoek). Er moet nu echte actie komen. De nodige maatregelen liggen in het onderzoek besloten.

Volg hieronder de insprekers en de discussie daarna in de raadscommissie (vanaf 1:57:30)

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *