Prins Hendrikkade Oost: herinrichting

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Het College is op 8 oktober 2019 akkoord gegaan met de tijdelijke herinrichting ventweg Prins Hendrikkade Oost. De werkzaamheden vinden dit najaar plaats om de ventweg tijdelijk in te richten tussen de Buiten Bantammersstraat en de Kalkmarkt. Ook is er een terugkoppeling beschikbaar van de in mei jl. opgehaalde wensen en ideeën herinrichting Prins Hendrikkade Oost.

Tijdelijke herinrichting
De tijdelijke herinrichting van de ventweg Prins Hendrikkade Oost gebeurt vooruitlopend op de totale herinrichting van de Prins Hendrikkade. De ventweg wordt ingericht als 2 richtings-fietspad. Dat betekent onder andere dat er:

  • 23 autoparkeerplekken verdwijnen;
  • laden en lossen naar de rijweg wordt verplaatst;
  • de stoep wordt verbreed.

De werkzaamheden worden gecombineerd met werk van Liander die in deze periode de gietijzeren gasleiding onder de ventweg gaat vervangen. Omdat de uitvoering overlast gaat geven, komen Eefke van Lier, gebiedsmakelaar van de gemeente en Jip Nelissen, omgevingsmanager van het project herinrichting Prins Hendrikkade Oost, bij u langs. Zij willen graag persoonlijk toelichten wat er qua werkzaamheden gedaan wordt, en willen ze ook van u horen waar bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening mee moeten worden gehouden. Bewoners ontvangen een brief over de specifieke invulling van de werkzaamheden.

Terugkoppeling wensen en ideeën
Het projectteam ‘Herinrichting Prins Hendrikkade Oost’ heeft op 29 mei jl. een inloopbijeenkomst georganiseerd. Daar zijn 450 suggesties opgehaald.  Deze wensen en ideeën zijn verder geïnventariseerd en het projectteam heeft een afweging gemaakt van wat wel en niet meegenomen kan worden in de concept Nota van Uitgangspunten. Hierbij is zoveel mogelijk geprobeerd rekening te houden met de wensen van de buurt op het gebied van onder andere  (verkeers)veiligheid en leefbaarheid.

Uitgangspunten die onder andere opgenomen worden liggen op het vlak van fietsen scheiden van autoverkeer, het verbeteren van toegankelijkheid voor bushaltes, het tijdelijk inrichten van de ventweg als een 2 richtings-fietspad, meer groen en ruimte voor de voetganger, een weginrichting die uitnodigt tot minder hard te rijden en meer en overzichtelijke  plekken op de Prins Hendrikkade om veilig over te kunnen steken.

In het document Wensen-en-ideeën-inloopbijeenkomst, vindt u een samenvatting van de wensen/ ideeën met toelichting op hoe deze wensen en ideeën wel of niet een plek krijgen in de concept Nota van Uitgangspunten. De inspraak op de concept Nota van Uitgangspunten en het bijbehorende concept schetsontwerp vindt, naar verwachting, begin volgend jaar plaats. Wordt vervolgd.

Meer informatie?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *