Herinrichting Prins Hendrikkade Oost

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Vanaf de Odebrug tot aan de Kikkerbilsluis wil de gemeente de Prins Hendrikkade opnieuw inrichten. Woensdag 29 mei was daarvoor een inloopbijeenkomst georganiseerd. Belangstellenden konden daar informatie ophalen en hun wensen bij het projectteam neerleggen. Een traject dat loopt tot september 2019.

Het plan is de Prins Hendrikkade te vernieuwen en verbeteren tot een prettig gebied voor fietsers en voetgangers met een betere toegankelijkheid van openbaar vervoer en minder ruimte voor auto’s. Al in 2000 werd het Plan Openbare Ruimte (POR) voor de Zuidelijke IJoevers door de gemeenteraad vastgesteld. De uitvoering werd in 2009 stopgezet door de financiële crisis. De Prins Hendrikkade oost wordt nu alsnog aangepakt op grond van het besluit in het verleden.

Doelen herinrichting

  • Betere verkeersveiligheid
  • Een leefbaar verblijfsgebied
  • Betere luchtkwaliteit
  • Betere doorstroming van het verkeer
  • Minder geluidsoverlast
  • Gebied dat bestand is tegen weersextremen (klimaatbestendig)
  • Een aantrekkelijk verblijfsgebied met een betere balans tussen verblijven en verkeer
  • Een weg die weer 20 jaar mee kan

Wanneer
De uitvoering van de herinrichting vindt pas rond 2022 plaats. Toch wordt gekeken wat nu al aangepakt zou kunnen worden, zoals de ventweg. Doel is van de ventweg een fietsroute te maken, waarbij parkeerplekken worden opgeheven en de stoep wordt verbreed. Laad en los verkeer kan verplaatst worden naar de hoofdrijbaan.

Tussen mei en september 2019 worden ideeën en wensen opgehaald. De opgehaalde input wordt gebruikt bij het opstellen van de nota van uitgangspunten voor de Prins Hendrikkade Oost. De nota van uitgangspunten wordt in het najaar 2019 door het college vrijgegeven voor inspraak en uiteindelijk vastgesteld. In 2020 worden daarop de uitgangspunten verder uitgewerkt in een ontwerp.

Meer informatie: www.amsterdam.nl/prinshendrikkade

Bijlage

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *