Agenda Touringcar 2020 -2025

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Het college formuleert in de Agenda Touringcar 2020-2025 een nieuw touringcarbeleid. De voordelen van de touringcar blijven behouden, maar de overlast wordt bestreden. Tot en met 19 november 2019 kunt u uw zienswijze geven.

De Agenda Touringcar 2020-2025 schetst het kader voor de manier waarop de gemeente de komende jaren met touringcars omgaat. Het college geeft het beleidsvoornemen vrij voor inspraak. De inspraakperiode loopt tot en met 19 november 2019. In deze periode van zes weken kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen.

De inspraakversie van de Agenda Touringcar 2020 – 2025 kunt u digitaal inzien: Agenda Touringcar 2020 – 2025 (PDF, 21 MB)

Reageren
Een reactie, uw zienswijze, kunt u achterlaten via het digitale inspraakformulier.

U kunt ook schriftelijk reageren. U kunt uw reactie onder vermelding van: ‘Inspraakreactie beleidsvoornemen Touringcaragenda 2020-2025’ richten aan:
Gemeente Amsterdam
t.a.v. Verkeer en Openbare ruimte, T. Groot
Postbus 95089
1090 HB Amsterdam

U kunt de inspraakversie Agenda Touringcar 2020 – 2025 tijdens kantooruren ook inzien bij de stadsloketten van de gemeente Amsterdam.

Na de inspraakperiode
Alle zienswijzen worden van een reactie voorzien in de Nota van Beantwoording en betrokken in het uiteindelijke voorstel aan de gemeenteraad. De planning is om de Agenda Touringcar 2020 – 2025 begin 2020 te bespreken en vast te stellen in de gemeenteraad. Degenen die gedurende de inspraakprocedure digitaal/schriftelijk hebben gereageerd, krijgen daarover bericht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *