Eindverslag Peiling Toekomstperspectief Valkenburgerstraat Mr Visserplein Weesperstraat

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Het Eindverslag Peiling Toekomstperspectief Valkenburgerstraat Mr Visserplein Weesperstraat is gepubliceerd. Bevat waardevolle inzichten en aanbevelingen.

Aanleiding
Eind 2021 besprak de gemeenteraad de Verkenning Oostelijke Binnenstad en nam twee moties aan. In aanvulling op de afdoening van deze moties zegde het college 10 mei 2022 toe om de kansen die een andere stedenbouwkundige invulling van Mr. Visserplein en de IJtunnelmond biedt verder te onderzoeken in samenspraak met de buurt en andere betrokken Amsterdammers.Die uitwerking is is in handen gelegd van adviesbureau De Wijde Blik.

Enquête
Van bewoners, ondernemers en ook van mensen die in de Valkenburgerstraat, het Mr. Visserplein en de Weesperstraat werken of het gebied bezoeken, wilde het adviesbureau horen wat zij voor ideeën hebben voor de toekomstige inrichting van het gebied. Dat levert een wensenlijst op, die de gemeenteraad helpt bij de besluitvorming over een eventuele (her)inrichting van het gebied. In mei 2023 werd daartoe een enquête uitgezet. Daaraan deden 710 mensen mee. 89 mensen daarvan vulden de enquête in het Engels in. In de zomer kwamen bewoners in de Bazel bijeen voor een verdieping van de resultaten. 

Droomt u met ons mee?
De Valkenburgerstraat, het Mr. Visserplein en de Weesperstraat vormen een route met veel verkeer; auto’s, fietsers en openbaar vervoer. In dit gebied hebben de stoepen weinig bomen, planten en bloemen en zijn er weinig voorzieningen. De gemeente Amsterdam denkt na over of, hoeveel en waar er extra openbare ruimte kan worden gecreëerd. En is alvast benieuwd naar ideeën en wensen voor de invulling van deze nieuwe ruimte.

Conclusies
Het participatietraject Peiling Oostelijke Binnenstad leverde voor alle drie de gebieden een opmerkelijke gemene deler: GROENER. Alle conclusies zijn opgenomen in het Eindverslag. Dat eindverslag bevat waardevolle inzichten en aanbevelingen. Ook staat beschreven hoe het proces is verlopen.

Ideeën buurt collectief
Voor het Mr. Visserplein stelde een collectief bestaande uit buurtbewoners, kunstenaars, architecten, stedenbouwkundigen, museumdirecteuren en specialisten in de stedelijke duurzaamheid hebben een visie voor het Mr. Visserplein op. In de bijlage 3 is de gehele visie te lezen.

Vervolg
Het Eindverslag is toegestuurd aan de stadsdeelcommissie van stadsdeel Centrum en de gemeenteraad van Amsterdam. Binnenkort bepaalt de stadsdeelcommissie of, en zo ja, wanneer zij het eindverslag gaan bespreken. Als zij dat doen, is het ook mogelijk om bij de vergadering in te spreken. Via de vergaderagenda van de stadsdeelcommissie kunt u tevens volgen wanneer dit zou plaatsvinden.

Bijlagen:

 

 

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Één reactie

  1. Ben Gerritsen schreef:

    Belangrijkste conclusie van het onderzoek: het moet GROENER. Heel fijn en mooi allemaal. Maar is er ook nagedacht over het onderhoud van al dat groen? Wie draagt de verantwoordelijkheid daarvoor? En belangrijker, wie draagt alle (on)kosten daarvoor? Want het fijn en mooi dat veel geënquêteerden meer groen op straat willen maar dragen zij dan ook zorg voor het onderhoud en de bijkomende kosten? Nog al makkelijk gezegd – “meer groen op straat” – als geen rekening wordt gehouden met onderhoud en beheer. Nu al zie ik veel nieuwe groenstroken en plantsoentjes in de stad verworden tot rommelige, onverzorgde groenplaatsen. Groen dat niet wordt onderhouden en meer op onkruid lijkt. Met daartussen een grote variëteit aan zwerfafval. Kortom, mooie ideeën. Maar wie gaat het betalen dat die mooie ideeën in de praktijk ook mooi blijven?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *