Stadsdeelcommissie 12 maart 2019

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Dinsdag 12 maart 2019 om 20:00 uur in de Boekmanzaal van het Stadhuis vergadert de Stadsdeel Commissie Centrum. Op de agenda een Special over wonen,  parkeerplekruimte op Rapenburg  en een toelichting op het terrassenbeleid  2011. 

Special over wonen (agendapunt 5)
De commissieleden wissel van gedachten over een aantal actuele onderwerpen op het terrein van het beleidsveld wonen. Voor centrum zijn een aantal onderwerpen belangrijk.  De onderwerpen woningdelen en leefbaarheid en vakantieverhuur en B&B worden op 12 maart 2019 geagendeerd. Ouderenhuisvesting en woningvoorraad en middenhuur en sturing daarop worden op 26 maart besproken.

Advies ruimte Rapenburg (agendapunt 6)
De stadsdeelcommissie adviseert het Dagelijks Bestuur om in overleg te treden met bewoners van de Rapenburg om te komen tot een in de buurt breed gedragen plan, waarbij de bestaande negen reguliere parkeervakken vakken worden herbestemd tot ruimte voor groen, recreatie en fietsparkeren. En met voortvarendheid over te gaan tot de uitvoer van dit plan.

Terrassenbeleid 2011(agendapunt 7)
Het terrassenbeleid 2011 is gewijzigd vastgesteld op 14 oktober 2015. De portefeuillehouder geeft toelichting op terrassenbeleid.

Inspreken
Inspreken is mogelijk bij het desbetreffende agendapunt, of, als het onderwerp niet op de agenda staat, aan het begin van de vergadering. Wilt u meer informatie, of u willen aanmelden als inspreker kan dat per e-mail aan de afdeling bestuursondersteuning: bestuursondersteuning.sdc@amsterdam.nl of via: 020-256.4366. Aanmelden om in te spreken kan tot uiterlijk de maandag voor de vergadering tot 16:00 uur.

Bekijk hier de hele agenda en de vergadering live, of later terug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *