Beperkt

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Begin 2018 werden er twee moties aangenomen voor onderzoek naar de Valkenburgerstraat en de Weesperstraat. Al vanaf het begin waren bewoners op zoek naar openheid over de insteek hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Na bijna een jaar zijn die onderzoeken er nog niet. Donderdagavond 22 november 2018 werd daarom ingesproken bij de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid.

De Gemeenteraad stemde begin dit jaar in over het onderzoeken naar de herinrichting van het kruispunt Valkenburgerstraat – Prins Hendrikkade  en onderzoek te doen naar een beëindiging van de Wibautas als plusnet — corridor voor autoverkeer.

Bloeiende Stadsstraat
Het doel van de moties was de route Valkenburgerstraat- Weesperstraat te ontwikkelen in een bloeiende Stadsstraat; het Knowlegde Mile Park. En .. in samenwerking met bewoners, bedrijven en instelling in de buurt.

Methode
Bewoners zijn al tijden bezig om de methode van onderzoek te achterhalen. Vragen die leven zijn:

  • WAAR en vooral HOE zijn deze MOTIES uitgezet?
  • WAT zijn de vraagstellingen?
  • Welke onderzoeken en data worden gebruikt?
  • Bij welke diensten, afdelingen en bij welke ambtenaren zijn de vragen uitgezet?
  • Worden data en dan vooral de interpretaties van die data, van het vorige college overgenomen?
  • Wordt de vraagstelling ook breder bekeken?
  • Vanuit een stedenbouwkundige en een grootstedelijke visie?
  • Wordt er naar de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de route gekeken?
  • Wordt er samenwerking gezocht met Ruimtelijke Ordening

Via via
Afgelopen dinsdag vernamen zij via het Stadsdeel dat verkeerskundig naar de Moties is gekeken in een terzijde ook dat verlaging naar 30 km is niet mogelijk / brengt geen verbetering van huidige de situatie. Verwezen werd daarbij naar een oud onderzoek.

Inspreken
Voorgaande verkeerskundige benadering is een te beperkt uitgangspunt en doet geen recht aan de al jaren levende wens van bewoners in dat gebied om de leefbaarheid daar te vergroten. Manu sprak dan ook van de grootste vrees van bewoners door deze selectieve benadering en doet geen recht aan het doel waarvoor de moties werden aangenomen. Deze vragen namelijk JUIST om een breder stedenbouwkundig en duurzaam perspectief; inclusief het betrekken van bewoners, bedrijven en instellingen in de buurt.

Knowledge Mile Park
Manu wees op het Concept Gebiedsplan en de Concept Gebiedsagenda 2019-2022, punt 2.1.2 staat het: Het Knowledge Mile Park, loopt van het Amstelstation, via de Wibaut-as t/m de Valkenburgerstraat; en moet uitgroeien tot een innovatief Amsterdams Stadspark met internationale allure!

Gezonde en duurzame stad
Bewoners streven boven al naar een gezonde en duurzame stad, waar de mens centraal staat en niet de auto; Waar (geluids-) overlast van auto’s, brommers, motoren, taxi’s, bussen en vrachtwagens plaats maken voor gezonde lucht en een prettig leefklimaat. En naar een open communicatie met het college.

De raadscommissieleden melden wel dat er een technische toelichting is geweest, maar de onderzoeken komen pas 13 december a.s. in de raadscommissie MLD. Wordt vervolgd.

Vanwege een technische storing kunt u alleen de inspraak en de reacties hieronder beluisteren vanaf 1:25 uur)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.