Evaluatie paaltjespilot

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

De pilot Oudezijde (aanpak verkeersoverlast, lees taxi-overlast) duurde eigenlijk tot 2 december. De gemeente is gestart met een evaluatie van de ingevoerde maatregelen.

De pilot begon op 31 mei en zou tot eind november 2018 duren. De maatregelen (paaltjes) moeten onnodig rondjes rijdend verkeer (lees taxi’s) in het centrum Oudezijde tegengaan. Dat verkeer veroorzaakt veel overlast. De pilotmaatregelen zijn in het Nieuwmarktgebied en het Wallengebied en gelden op uitgaansnachten, wanneer de overlast het grootst is. Het gaat om donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond tussen 22:00 en 06:00 uur. Onderdeel van de pilot is dat aan het eind de maatregelen geëvalueerd worden. Tot alle resultaten van de evaluatie zijn verwerkt, blijven de maatregelen Oudezijde gewoon van kracht.

Enquête
Medio december is een enquête verspreid onder alle bewoners en ondernemers in de omgeving Oudezijde. Ervaringen met de maatregelen van bewoners zijn belangrijke input voor de evaluatie. Naast de enquête worden ook verkeerstellingen meegenomen in de evaluatie, die op verschillende momenten zijn uitgevoerd. Op basis van de resultaten van de evaluatie wordt een advies gemaakt om vervolgstappen te zetten om dergelijke maatregelen in de toekomst in te zetten.  De gemeente ziet nu al positieve effecten in de gebieden waarin de onnodige rondjes werden gereden. Echter ze zien en horen ook dat de maatregelen (negatieve) invloed op de bereikbaarheid hebben en dat bepaalde gebieden mogelijk meer overlast ervaren van de maatregelen.

Beweegbare paal Geldersekade
Stond eerst een VEZIP (beweegbare paal) op de Nieuwmarkt, later werd die aan het begin van de Geldersekade geplaatst, ten noorden van de Nieuwmarkt. Deze is vanaf 20 december buiten werking gesteld. Dat komt omdat het systeem van kentekenherkenning daar niet betrouwbaar is. Bovendien zijn er regelmatig aanrijdingen met de paal omdat andere voertuigen (zonder ontheffing) meerijden. De doorstroming verbetert er wel door en overlast wordt voorkomen, maar nu kan wel weer al het verkeer via de Nieuwmarkt naar de Geldersekade en verder.

Meer informatie:

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *