Knip uitgesteld

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

4 februari meldde de nieuwe wethouder de Vries (MLW) dat de pilot Knip in de Weesperstraat in maart niet doorgaat. De corona situatie is de reden, waardoor een onderzoek niet representatief wordt. Gesproken is over een alternatieve datum, maar niets is zeker.

De wethouder sprak voor het eerst in de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water (MLW). Hij vindt dat door de huidige corona situatie de Knip niet kan doorgaan. De hoeveelheid verkeer is door de lockdown veel minder dan normaal. Een Knip in maart is niet representatief voor het verkeer dat normaal in de stad rijdt.

Alternatief
Een alternatief is de pilot in mei-juni te laten plaatsvinden. Een periode van 5 of 6 weken voordat de werkzaamheden in de Piet Heintunnel beginnen. Dat wordt nu onderzocht. Een besluit daarover valt eind maart. Daarbij wordt rekening gehouden met de dan geldende corona situatie. Het kan ook zomaar 2023 worden……

De Vries: “Als je ook verantwoordelijk bent voor luchtkwaliteit, dan zie je door de corona, hoe relevant minder verkeer is op de plekken waar normaal veel autoverkeer is en ook mensen wonen, zoals de Valkenburgerstraat, dan besef je dat je deze kant op kunt gaan.

En maar vertragen…..
Aanleiding voor de knip was een motie begin 2018 (voor de verkiezing). De toenmalig wethouder Dijksma wilde eind 2018 de motie afdoen. Raadsleden dwongen echter nader onderzoek af. Met te weinig druk, want het werd pas na de agenda Autoluw opgepakt. De resultaten van de pilot hadden al lang beschikbaar kunnen zijn. Eerder was al afgesproken dat de knip korter moest. Nu dus uitstel, of toch (straks) afstel?

Bewoners en ondernemers
Bewoners en ondernemers op die Wibaut-as willen tijdens die Pilot knip extra activiteiten. Bewoners zelfs als de pilot onverhoopt niet doorgaat. Bewoners en ondernemers willen juist iedereen in de wijde omgeving duidelijk maken wat de voordelen zijn van minder (doorgaand / onnut) verkeer op die verkeersader. Niet alleen op de luchtkwaliteit, maar ook de mogelijkheden die ontstaan om het gebied anders in te richten en te gebruiken.

Een stuk uit de videobijeenkomst Knowledge Mile BIZ (ondernemersvereniging op de Wibaut-as) van 2 februari 2021| Hoe ziet de Knowledge Mile er over dertig jaar, in 2050, uit? Over dromen en realiseren daarvan:

 

3 reacties

 1. Dirk schreef:

  Beste C de la Chambre,
  Deels met uw opmerking eens: sommige delen van Rapenburgereiland / Plantage-buurt zijn beroerd bereikbaar. Overigens deels ook door de nauwe doorgang op traject Nieuwe Herengracht (Rapenburgerplein -> Anne Frankstraat – heb ik het niet over de werkzaamheden daar! 😉 )
  Die bereikbaarheid wordt er met knippen niet beter op.
  Uw opmerking over overvolle parkeerplaatsen (oa. Markenhoven) kan ik niet echt goed volgen: ik registreer hier voortdurend VEEL vrije plekken!
  Mochten die inderdaad vol raken, waarom dan niet eens uitwijken naar de parkeerplaatsen onder de pakhuizen Entrepot-dok? Met een (huidige) bezettingsgraad van 20 -max30% is daar zeker nog wel een parkeerplek te vinden!

 2. C. de la Chambre schreef:

  Geachte Hr./Mevr
  Allereerst de meeste bewoners van het centrum willen natuurlijk graag dat het centrum autoluw wordt.
  Maar al de jaren dat er over gesproken wordt worden er geen alternatieven voor de bewoners naar voren gebracht.
  Als ik goed de tekeningen bestudeerd heb wordt het met de Knip op de Wibautstraat voor bewoners van b.v Nieuwmarkt buurt, Uilenburg en Rapenburg erg moeilijk om in de buurten te komen. Buiten het feit als er zoals nu steeds meer parkeerplekken worden opgeheven en er niet meer plekken in de parkeer garages voor bewoners vergunningen worden vrijgemaakt wordt het probleem alleen maar groter. Het is nu al zo dat er vaak geen plek is voor vergunninghouders omdat de parkeer garage vol is. (b.v parkeergarage Markenhoven en Stadhuis)
  Ben dan ook benieuwd hoe dit probleem wordt opgelost
  Vriendelijke Groet
  C. de la Chambre

  • Beste C de la Chambre,

   Net als jij streven Amsterdammers voor Autoluw NU!  ook naar een stad, centrum en alle andere stadsdelen, waar minder verkeer is, veiliger leefomgeving, betere luchtkwaliteit met behoud van bereikbaarheid.
   Met de 3 generieke instrumenten die wij voorstaan kan dat worden bereikt en, als de politiek meewerkt, zelf binnen afzienbare termijn. Zie: https://www.autoluw.nu/

   Wij staan ervoor om ‘de kraan dicht te draaien’. Geen verkeer in of door onze stad, dat alleen de kortste weg zoekt of voor recreatie rondrijdt.
   Dat kan met een maximum van 30 km in de hele stad (> 25% afname verkeersbewegingen), Intelligente toegang door camera’s gesteund en meer P+R rond de stad en in de regio kan dat worden gerealiseerd.

   Knips kunnen voor een aantal buurten op korte termijn verlichting bieden maar hebben ook het risico van waterbedeffecten: verkeer dat alternatieve routes gaat kiezen en dus elders overlast geeft. Meer knips kunnen het gevolg zijn, maar het kan ook anders. Door intelligente toegang (Zone Beperkt Verkeer). Dat betekent dat alleen aangemelde bewoners, professionals en bezoekers een bepaald deel van onze stad in mogen rijden. Dat is een hedendaagse en dynamische knip die op ieder moment dat gewenst is kan worden bijgestuurd.

   De Amsterdamse gemeenteraad en ons College B&W heeft als beleidsregel om het aantal parkeerplekken in Amsterdam sterk te verminderen. Dat geldt met name voor Centrum. Dat is een democratisch genomen besluit. Hier willen we eigenlijk ook niet te veel aan doen maar jouw appel om voor bewoners van ons centrum wel voldoende compensatie in parkeergarages te bieden spreekt ons aan. Op termijn is onze inzet wel dat het aanbod van deelvervoer zich goed moet ontwikkelen zodat minder mensen een eigen auto nodig hebben of dat mensen hun auto goed aan de rand van de stad kunnen parkeren en dan een ‘passend’ vervolg met deelvervoer kunnen aanspreken.

   Wij hopen dat je je in deze inzet kan vinden en ons streven naar betere leefbaarheid met behoud van bereikbaarheid steunt.
   mvg, Amsterdammers voor Autoluw NU!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *