Knip

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

De Knip in de Weesperstraat begint niet in februari, maar pas 15 maart en duurt 8 weken. Bewoners uit de Weesperstraat en Valkenburgerstraat vroegen in een Raadsadres om een verlening met 8 weken. Dat lukte niet. Door de latere start hebben zij meer ruimte voor een positieve insteek bij de knip.

De Knip staat andermaal op de agenda van de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water (MLW) 29 oktober 2020. In 8 aaneengesloten weken, van 15 maart tot en met 9 mei, onderzoekt de gemeente wat de effecten zijn van een tijdelijke afsluiting van de Weesperstraat op het verkeer, de luchtkwaliteit en de leefbaarheid.

Bewoners
Bewoners in de Valkenburgerstraat strijden al jaren om minder verkeer in hun straat. Door die straat gaan 25.000 voertuigen per dag en dat 7 dagen in de week! Samen met bewoners in de Weesperstraat verzochten ze het college de knip geen 8, maar 16 weken te laten duren. Dat ging niet door vanwege de planning van de aanpak van de Piet Heintunnel. Maar nu die later later begint, start de pilot ook pas 15 maart.

Communicatie
Inmiddels loopt er een negatieve campagne tegen de knip. Bewoners elders zijn verrast en klagen over sluipverkeer (daartegen zijn andere afsluitingen, zie foto en uitleg onder). MKB-Amsterdam zegt: “stop met deze experimentele fratsen! Weesperstraatroute essentieel voor bevoorrading winkels, horeca, musea, theaters, zorginstellingen en particulieren. Dit gaat veel tijdverlies en ergernis opleveren”.

De politiek heeft in januari al een motie aangenomen dat er beter gecommuniceerd moet worden over de pilot. Bewoners in zowel de Weesperstraat als Valkenburgerstraat willen dat de pilot slaagt. Zij zijn immers gebaat bij betere luchtkwaliteit en minder geluidshinder. Onlangs kwam er een onderzoek naar de gezondheidsschade door luchtvervuiling. In Amsterdam ligt die schade boven de 1 miljard euro per jaar voor alle Amsterdammers.  De schade van luchtvervuiling is voor een belangrijk deel het gevolg van autoverkeer. Daarom zijn bewoners druk bezig voor meer draagvlak van de pilot en werken een plan uit dat uitgevoerd wordt tijdens de Knip.

Let op: onlinebijeenkomsten Knip
De gemeente organiseert 2 online bijeenkomsten (dinsdag 17 november en donderdag 19 november, beide van 19.30 uur tot 21.30 uur). Dat gaat over de verkeerskundige keuzes voor de verschillende knippen en de manier waarop de monitoring en meting plaatsvinden. Aanmelden verplicht via deze link.

De Knip

Plattegrond met knip in de Weesperstraat en aanvullende knips

Door de tijdelijke afsluiting (‘knip’) van de Weesperstraat tussen de Nieuwe Keizersgracht en de Nieuwe Herengracht is geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk (met uitzondering van de nood- en hulpdiensten en openbaar vervoer). Alle bestemmingen blijven bereikbaar. Mogelijk zijn tijdelijk andere routes nodig om bij de bestemming te komen. Voor fietsers en voetgangers verandert er niets. Na afloop van de pilot wordt alles weer naar de oorspronkelijke situatie teruggebracht.

Om te voorkomen dat het verkeer een weg gaat zoeken door de vaak smalle straten rondom de knip op de Weesperstraat, sluit de gemeente ook af de Anne Frankstraat, de Hoogte Kadijk tussen Kruithuisstraat en Geschutswerf en de Kattenburgergracht.

Agendastukken (MLW) 29 oktober 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.