Bomenkap Waterlooplein

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Sorry voor de verkeerde link in lees meer van de nieuwsbrief van 5 mei bij het bericht over Nieuwmarkt. Klik hier voor het juiste bericht: Nieuwterras.

Eind januari 2020 zijn de vergunning aangevraagd voor de herinrichting van het Waterlooplein. Ook een vergunning om 24 bomen te kappen op het Waterlooplein en mogelijk 1 op de Zwanenburgwal.

Al in 2017 waren er berichten dat er nieuwe bomen op het Waterlooplein zouden komen. Ook nu meldt de gemeente dat bij de inrichting van de definitieve markt (t.z.t.) 31 nieuwe iepen worden geplaatst. Er zouden minstens drie verschillende iepensoorten door elkaar worden geplant. Eind 2019 werden alvast “forse bomen” bij een boomkwekerij gereserveerd.

De bomen die gekapt worden zijn iepen die sinds 1960 zijn geplant (zie: Bomen in beheer gemeente). Een iep is echter in 1920 geplant en heeft monumentale waarde.

Aanvraag vergunningen herinrichting Waterlooplein: In 2019 hebben we op en rond het plein enkele grondonderzoeken gedaan en ook zijn de bomen onderzocht. De meeste bomen langs de Zwanenburgwal zijn nog in goede staat, maar dat geldt niet voor de bomen op het plein. Dat heeft deels te maken met de zware voertuigen die over de wortels rijden. Deze bomen zijn in slechte staat, kunnen niet worden herplaatst en zullen door de uitvoering van de werkzaamheden verslechteren.

Onduidelijk is waarom de gemeente zonder meer kiest voor kap en niet voor herplanten of  verplaatsing naar elders. De Partij voor de Dieren vindt dat bij herinrichting behoud van bomen uitgangspunt moet zijn. Het duurt immers tientallen jaren voordat nieuwe aanplant weer een grote boom is. Anke Bakker vraagt de wethouder om een reddingsplan voor een bijzondere boom met de grootste heksenbezem van Amsterdam.

Verder?
De aanvraag omgevingsvergunning kap Waterlooplein 1 is van 30 januari 2020 (OLO-nummer 4871909). Het bericht blijkt een kennisgeving. Pas later in de fase van de procedure kan een zienswijze worden ingediend, of bezwaar worden gemaakt. Een zienswijze voor een kapvergunning  is niet mogelijk. Pas na het nemen van een besluit en het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager, kan een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar indienen. Dat is nu nog niet aan de orde nu er nog geen besluit is genomen ( d.d. 9 maart 2020). Wordt vervolgd.

Één reactie

  1. Loes schreef:

    Wat je moet doen zodra een besluit genomen is over de kap van waardevolle bomen: ogenblikkellijk bezwaar indienen, en direct daarna een voorlopige voorziening aanvragen. Zorg dus dat je de gronden van bezwaar tegen die tijd al hebt klaarliggen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *