Advies over paaltjespilot

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Dinsdagavond 9 april om 20:00 uur staat op de agenda bij de stadsdeelcommissie: Evaluatie pilot aanpak verkeersoverlast Oudezijde (agendapunt 8). Om het Dagelijks Bestuur te adviseren. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Een integraal verkeersplan is een betere aanpak. Spreek in!

In 2016 is er onderzoek gedaan naar de taxi-overlast in het Oudezijde gebied. Op 31 mei 2018 is een pilot gestart om bedachte maatregelen te testen gedurende zes maanden. Doelstelling: tijdens uitgaansnachten het rondjesrijdend verkeer in de woonbuurten tegen te gaan, zonder de overlast noemenswaardig te verplaatsen.

Volgens de Flap is binnen het paaltjespilot gebied een acuut verbeterde verkeerssituatie te zien en in concept wordt het DB positief geadviseerd op deze aanpak. De effecten van de pilotmaatregelen zijn immers:

 1. Minder rondjesrijdend verkeer in woonbuurten Lastage en zuidelijke burgwallen Er is tot 90% minder verkeer gemeten tijdens de pilottijden.
 2. Uit een enquête is bewoners gevraagd in hoeverre ze overlast ervaren na invoering van de maatregelen. 36% ervaart minder geluidsoverlast, 22% ervaart een verbetering van de luchtkwaliteit en 17% ervaart een verbetering van de veiligheid op straat. 37% van de geënquêteerden ervaart een verbetering van de leefbaarheid in de buurt.
 3. Beperkt waterbedeffect Valkenburgerstraat. Gesteld wordt dat gemiddeld maximaal 50 voertuigen extra per uur geteld (= geregistreerd) zijn vanuit het Oudezijde gebied op de Valkenburgerstraat. Daar valt wat op af te dingen. Let wel, vóór de start van de pilot gaan er gemiddeld 375 voertuigen vanaf de Prins Hendrikkade de Valkenburgerstraat in. Ergerlijk is sowieso dat de Valkenburgerstraat bijna steevast als Valkenburg wordt aangemerkt (dus zoek op valkenburg, binnen de documenten).

Uit de rapportage van de enquête: De pilot heeft ervoor gezorgd dat de route Valkenburgerstraat en Prins Hendrikkade ’s nacht een nog grotere puinhoop van taxi’s met alle overlast van dien is geworden. Het was al druk, nu nog drukker en een regelrechte chaos. Niemand van de gemeente aanwezig. Alleen direct rond het pilot gebied, maar dus niet in de gebieden waar de overlast heengegaan is. Ook 5xmelding gedaan van kapotte teldraden binnen 1 dag! Deze zijn niet opgepakt door de gemeente (weken lang foto’s gestuurd!!) waardoor er in de nieuwe Uilenburgerstraat 0 dagen geteld is. Dit kan geen representatief onderzoek zijn.

Waterbedeffect Valkenburgerstraat
De keuze binnen de pilot: maximaal 90 voertuigen per uur extra in de uitgaansnachten op de route Prins Hendrikkade / Valkenburgerstraat. Uit het Evaluatierapport blijkt: in het kader van de autoluw ambitie van het college wordt namelijk ingezet op het terugdringen van de footprint van de auto in woonbuurten en het tegelijkertijd beter benutten van de hoofdwegen in de stad. Het terugdringen van het aantal auto’s in woonbuurten heeft meer prioriteit, dan het terugdringen van het autoverkeer op het hoofdwegennet, waar de Valkenburgerstraat deel van uit maakt (pagina 3 en 4).

Een bewoner: De Valkenburgerstraat is ook echt een woongebied, of gaat de gemeente iedere woning onteigen?

Ook blijkt uit het rapport dat gedurende de pilot er een beperkte toename geregistreerd is van gemiddeld maximaal 50 voertuigen per uur op de Valkenburgerstraat, die afkomstig waren uit het gebied Oudezijde. De monitoring hiervan heeft plaatsgevonden met een telslang in de Valkenburgerstraat en telgegevens van de verkeersregelinstallaties (VRI’s) kruising Prins Hendrikkade –Foeliestraat en kruising Mr Visserplein –Jodenbreestraat.

De tellusmetingen in de Valkenburgerstraat (meetpunt 10) zijn, vanwege defecten aan de tellussen, niet betrouwbaar genoeg om conclusies aan te verbinden. Volgens de rapportage zou de conclusies uit deze paragraaf te nemen zijn op basis van de telgegevens uit de hierboven genoemde VRI’s. De tekst gaat verder met: deze data geven voldoende inzicht in de toename van het verkeer dat vanaf de Prins Hendrikkade, via de Valkenburgerstraat, weer de Jodenbreestraat in gaat (pagina 14). Echter een verduidelijkt Figuur 6 laat toch echt een verdergaande toename zien. De tekst met “gemiddelden” zet de lezer op een verkeerd been, met toenames van meer dan 100! per uur (Fase 4 is na de openstelling Amstel). Dat spoort ook meer met de waarnemingen van bewoners in de Valkenburgerstraat:

Anders: uit de rapportage van de enquête blijkt dat bij voortzetting van de pilotmaatregelen aangepast moet worden o.a. op: minder verkeer in de Valkenburgerstraat, Valkenburgerstraat een eenrichtingstraat en Valkenburgerstraat niet langer de snelweg en afvalroute van Amsterdam, Valkenburgerstraat en Peperstraat moeilijker toegankelijk maken. Ook een opmerking over de communicatie, die ontbrak op de consequenties voor het verkeer op de Valkenburgerstraat en de parallelweg en prima, deze pilot, maar mijn vriendin woont aan de Valkenburgerstraat en heeft door die pilot juist nog MEER verkeer voor de deur. En haar wordt niks gevraagd over wat ze van de pilot vindt. Neem echte maatregelen en help alle bewoners. Lees bijgaande bijlage: Naar een betere verkeerscirculatie in de Nieuwmarktbuurt.

Waterbedeffect Nieuwe Doelenstraat
Er doen zich in de tijd dus andere effecten voor bij Nieuwe Doelenstraat, met wederom 50 auto’s meer, is er een afname in fase 4 (Evaluatie pagina 16), in plaats van meer auto’s zoals bij de Valkenburgerstraat.

Inspreken
Inspreken is mogelijk bij het desbetreffende agendapunt, of, als het onderwerp niet op de agenda staat, aan het begin van de vergadering. Wilt u meer informatie, of u willen aanmelden als inspreker kan dat per e-mail aan de afdeling bestuursondersteuning: bestuursondersteuning.sdc@amsterdam.nl of via: 020-256.4366. Aanmelden om in te spreken kan tot uiterlijk de maandag voor de vergadering tot 16:00 uur.

Bijlagen

Bekijk hier de hele agenda en de vergadering live, of later terug.

 

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

2 reacties

 1. Loes schreef:

  De route Jodenbreestraat – Geldersekade is ook onderdeel van de buurt, en woonbuurt binnen het plangebied. Bij de aanvang van de pilot werd gesteld dat het verkeer op de Antbreestraat gemonitord zou worden. Waar zijn die tellingen? Nergens. De pilot is wat dat betreft jammerlijk mislukt. Natuurlijk is het fantastisch dat bewoners door de afsluitingen rustige weekendnachten hebben beleefd, en dat zou alle nachten zo moeten zijn. Dat je auto’s tegenhoudt met paaltjes is nogal een open deur.
  Maar nu de rest nog van de pilot. De hoeveelheid verkeer op die route sinds de Amstel-omleiding opgeheven is. Vijftig auto’s per uur extra op de Valkenburgerstraat vindt de gemeente blijkbaar niet erg, maar in de Antoniesbreestraat? De Nieuwmarkt? Waar zijn de tellingen?En niet alleen het aantal auto’s per uur, maar ook hoe vaak lang het er vastloopt, hoe lang er lawaai en uitlaatgassen je woning binnendringen. Waar zijn de metingen?

 2. Emmanuel Freriks schreef:

  Beste,

  15 tot 20% van de auto die op Jodenbreestraat en Geldersekade rijden respecteren de snelheidslimiet van 30km/uur niet.
  Minimaal 20% van alle auto’s die rond rijden in de buurt zijn ouder dan 2010 en er wordt niet op gehandhaafd.
  Taxi standplaats Nieuwmarkt noordzijde normaal voor tto taxiplaatsen is na 18u overvol.. Tientallen taxi’s met motor aan.
  Ik verbaas me dat de luchtkwaliteit op het Nieuwmarkt niet gemeten wordt. Daar loopt dagelijks het verkeer aan alle kanten vast en fietser zijn daar slachtoffers van en de luchtkwaliteit is slecht.
  De gemeente handhavers die taxi’s en milieu maatregelen moeten handhaven zijn totaal afwezig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *