Inspreken op concept Autoluw

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Dinsdagavond 15 oktober 2019 besprak de stadsdeelcommissie het Concept-advies aan DB over ‘Amsterdam Autoluw’. Er waren vele insprekers. Namens de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo, Bewonersgroep Valkenburgerstraat en d’Oude Stadt sprak Paul Busker het volgende in.

25.000 voertuigen
In de Valkenburgerstraat rijden 25.000 voeruitgen per dag/ 24 uur, 7 dagen in de week. Door een woonstraat. Dit college doet niets voor gezondheidsproblemen veroorzaakt door het vele verkeer. Het vorige ook al niet. Wel heeft het vorige stadsdeel unaniem besloten dat alle wegen, dus ook de hoofdroutes 30 km p/ u zouden moeten worden. Tot op heden is dat niet gebeurd.

Straten in onze buurt  met een jaargemiddelde Stikstofdioxide (NO2) boven de Europese grenswaarde van 40 μg/m³ zijn: Prins Hendrikkade, Foeliestraat, Valkenburgerstraat, Mr. Visserplein, Johnas Daniel Meijerplein en Weesperstraat.

Vorig jaar op 13 september 2018 deed de wethouder een toezegging: dat de luchtkwaliteit heel snel overal ten minste aan de Europese norm zou voldoen (bekijk vanaf 29:33 min over de Jaarrapportage Luchtkwaliteiet de wethouder in woord en beeld). Echte actie bleef uit. Na een jaar kwam eerst het Actieplan Schone Lucht. Niks voor luchtkwaliteit in de hoofdwegen. Wethouder wees steevast door Agenda Autoluw.

Die ligt nu voor, maar andermaal niets over een concrete aanpak om de luchtkwaliteit in de hoofdwegen, conform de Europese resultaatsverplichting, snel onder de grenswaarde te krijgen. Deze concept Agenda Autoluw legt tot in de verre toekomst het verkeer op de hoofdwegen geen strobreed in de weg. En lijdt er alleen maar meer verkeer naar toe (pagina 43).
Ook op de hoofdwegen moet minder verkeer voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. De voorwaarde “BEREIKBARE STAD” zit in de weg. Bereikbaar voor doorgaand verkeer?

Doorgaand verkeer
40 tot 60% is doorgaand verkeer blijkt uit de kentekenonderzoeken op de Valkenburgerstraat en de S100. Laat zien dat bronaanpak effect heeft op geluid. 5dBA reductie is ongekend, met name omdat het lage basgeluiden zijn (dbC). Bovenal levert een knip in de Weesperstraat enorme verbetering op van de luchtkwaliteit. Onder de Europese grenswaarde. Meteen doen dus. Meer knippen in die hoofdroutes! Dat is wat anders dan niet werkende CityTrees, of Troostgroen in de Valkenburgerstraat.

Voor de luchtkwaliteit wijst de projectgroep Knowledge Mile Park naar een nieuw kentekenonderzoek. Dat was al eind 2018 beloofd. Wordt pas ergens 2020 aanbesteed. Maar is naast vele andere “voorwaarden”, zeg maar belemmeringen, onderdeel om een pilot KNIP Weesperstraat voor een week te DULDEN. Bij Sharon’s gratie…..

Het is vreemd dat nu de Weesper- en Valkenburgerstraat aan de beurt zijn om leefbaarder te worden, er eerst onderzoek moet komen naar het waterbedeffect, in plaats van dat effect en route te gaan beheersen, zoals bij de Munt. Bijsturen achteraf.

GEZONDHEID
In het formulier Adviesaanvraag B&W aan stadsdeel centrum staat een hint: Alle “benoemde” maatregelen bieden geen perspectief aan bewoners. Maar het gaat niet om een toekomstplaatje voor de bewoners. Het gaat om de gezondheid NU! Je kan je adem niet tot 2030, of langer inhouden  (LATER) .

De laatste keer dat ik hier was om in te spreken ging over een zinnetje dat weg moest. Heeft u niet opgepakt. Ik herhaal het hier:

Uit het Evaluatierapport paaltjes pilot Oudezijde: ”In het kader van de autoluw ambitie van het college wordt namelijk ingezet op het terugdringen van de footprint van de auto in woonbuurten en het tegelijkertijd beter benutten van de hoofdwegen in de stad. Het terugdringen van het aantal auto’s in woonbuurten heeft meer prioriteit, dan het terugdringen van het autoverkeer op het hoofdwegennet, waar de Valkenburgerstraat deel van uit maakt (pagina 3 en 4)”.

Hoofdroutes onrechtmatig
Dat uitgangspunt “hoofdweg is allerheiligst” moet doorbroken worden. Pak door. Voor de gezondheid van de BEWONERS aan die hoofdwegen. OOK WOONSTRATEN. NU en het daadwerkelijke NU en niet ingefluisterd door de wethouder “t/m na de verkiezingen”.

Er bestaat geen recht voor doorgang van verkeer als de gezondheid in gevaar is. In die hoofdwegen is die gezondheid al langer in gevaar. Sinds 2015 had het probleem van grenswaarde overschrijdingen opgelost moeten zijn. Het in stand houden van slechte luchtkwaliteit is onrechtmatig.

Ongeachte wat uw advies is roep ik iedereen op de website www.schonelucht.amsterdam te bezoeken en doneer voor de rechtszaak tegen de stad en meld u aan als mede-eiser wonend en werkend in zo’n Hoofdweg.

Naschrift
Uiterste adviesdatum is 7 november 2019. De Stadsdeelcommissie bespreekt op 5 november het definitieve advies.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *