Terechte klacht geluidsoverlast metro

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

“Bewoners van de Nieuwmarktbuurt hebben jarenlang terecht geklaagd over geluidsoverlast van de metro”. Dat concludeert Amsterdamse Ombudsman ArreZuurmond op basis van recent afgerond technisch onderzoek. De ombudsman heeft de afgelopen twee jaar uitvoerig onderzoek gedaan naar de bron van het hinderlijke laagfrequente geluid dat in diverse woningen boven de tunnel van de Oostlijn wordt waargenomen.

Sinds november 2012 ontving Stadsdeel Centrum regelmatig klachten van een aantal bewoners over geluid en trillingen die volgens hen afkomstig waren van de metro. Naar aanleiding daarvan werden diverse onderzoeken gedaan naar mogelijke oorzaken van de overlast, zoals verschillen in de grondwaterstand, trillingen van ventilatieroosters, de bouwkundige staat van de huizen en aanpassingen in de openbare ruimte. De bron van de overlast werd echter niet achterhaald. Dit werd zowel door de bewoners als het stadsdeel als zeer onbevredigend ervaren. Najaar 2016 benaderen bewoners de ombudsman met hun voortdurende klachten.

Ombudsman: bewoners hebben gelijk; metro Oostlijn veroorzaakt geluidsoverlast

De ombudsman stuurde alle bewoners boven de metrolijn vervolgens een enquête. Daaruit bleek dat de overlast zich concentreert in en rond het Pentagongebouw en in de omgeving van de Rechtboomsloot. Op het betreffende traject zijn daarom in 2018 en 2019 technische onderzoeken gedaan in samenwerking met de directie Metro & Tram. Daarbij zijn wel degelijk afwijkende trillingen geregistreerd op de overlastlocaties. Het meest recente technische rapport noemt hiervoor een aantal oorzaken, die samenhangen met de conditie van de metrowielen, met de rails en met de tunnelwand zelf. Metro & Tram heeft in afstemming met het GVB maatregelen geïnventariseerd om de bronnen van overlast structureel aan te pakken of diepgaander te inspecteren.

De ombudsman is blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is voor de bewoners: “Na al die jaren is onomstotelijk en objectief vast komen te staan dat de overlast niet alleen bestaat in de hoofden van een paar bewoners of valt toe te schrijven aan de bouw van hun huizen. Er is sprake van een duidelijk aanwijsbare piek in de trillingen op specifieke locaties in de tunnel. Ik hoop van harte dat de technische aanpassing van het probleem en structureel geïntensiveerd onderhoud de overlast voor de bewoners zal wegnemen. Ik ben ook van plan met de gemeente te bespreken waarom het zo lang heeft geduurd voor de signalen van de bewoners serieus en systematisch werden opgepakt. Naar mijn oordeel heeft de gemeente de oorzaak toch heel lang buiten zichzelf gezocht”, aldus Zuurmond.

Bijlage:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *