Maand: oktober 2019

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Autoluwe Worsten

De afdeling communicatie van wethouder Dijksma heeft 2 oktober 2019 de concept agenda Autoluw opgeleverd. Zelfs het woord  Nu  krijgt een nieuwe betekenis; t/m 2022. De wethouder meldde meermaals dat de oplossing voor het drukke verkeer op de hoofdroutes zit in die agenda Autoluw. Echter bewoners Groot Waterloo worden andermaal worsten voorgehouden: slechts ’n pilot…
Lees meer

Bewonersraad verplaatst

De geplande bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo van donderdagavond 10 oktober gaat niet door. De bewonersraad is verplaatst naar 17 oktober 2019 om 20.00 uur. De vergadering vindt ook niet in de Boomsspijker plaats (bezet), maar in de “WAR“. Het adres van de WAR is Turfsteeg (tussen Waterlooplein en Nieuwe Amstelstraat).

Raadscommissie over Bestemmingsplan Groot Waterloo

2 oktober 2019 besprak de Raadscommissie Ruimtelijke ordening het “Vaststellen bestemmingsplan Groot Waterloo” (agendapunt 11). Er waren verschillende zienswijzen ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. De bezwaren tegen de hoge geluidsdruk en slechte luchtkwaliteit, zijn door het College terzijde geschoven. Het bestemmingsplan zou daar niet voor geschikt zijn. Mede namens de Bewonersraad is daarom bij de…
Lees meer

Een nieuwe historische binnenstad

Donderdag 10 oktober 2019 presenteert Zelf Hemel: Een nieuwe historische binnenstad – Visie op de binnenstad van Amsterdam 2040. De presentatie vindt plaats van 19.00 – 22.00 uur in de Beurs van Berlage, Damrak 243.