Zienswijze Touringcars

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Samen met bewoners Valkenburgerstraat, bewoners Anne Frankstraat, bewoners De Halve Wereld, bewoners Weesperstraat en BC Ceres stuurde de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo 1 maart een zienswijze over het nieuwe Touringcarbeleid.

Tot en met 1 maart lag het concept nieuwe Touringcarbeleid ter inzage. Iedereen werd opgeroepen een zienswijze in te dienen. De Bewonersraad samen met andere bewonersgroepen in de buurt deden dat ook. Op de door de gemeente gestelde vraag “Of u het er mee eens bent?” is door hen beantwoordt met nee. De uitgangspunten worden gesteund, maar zeker NIET de uitwerking.

Het college motiveert het weren van touringcars met, wij citeren: “om overlast te verminderen van touringcars te maken heeft met de omvang en het gewicht van dergelijke autobussen, de uitstoot die zij veroorzaken, verkeersveiligheid, en halteer-/parkeer- en omgevingsoverlast”. De meteen geregelde uitzondering, zodat die touringcars wel over de Kattenburgerstraat, Valkenburgerstraat en Weesperstraat mogen rijden, staat dan haaks op het eerdere uitgangspunt.

Onbegrijpelijk is ook het democratische proces.

Het is treurig om te lezen dat de gemeente voor deze regeling alleen overleg heeft gevoerd met, wij citeren: “vertegenwoordigers van de (touringcar-) branche en bestemmingen” en zijn zelfs “één-op-één gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de branche en de belangrijkste touringcarbestemmingen in de stad,” maar absoluut niet met bewoners. De uitkomst zou dan ook veel anders zijn geweest, nu overeenstemming over het weren van al het touringcarverkeer gewoon mogelijk is. Zonder enige uitzondering op doelgroep en/of bestemming!

Bewoners zijn het dus niet eens met de gepresenteerde plannen. Het zijn plannen die duidelijk niet met de input, kennis en ervaring van bewoners zijn geschreven. Eerdere plannen om touringcars te weren die wel met bewoners zijn geschreven, leverden een door alle partijen (touringcarbranche, instellingen /ondernemers en bewoners) gedragen totaalverbod van touringcars binnen de S100. De motivering van het College om Touringcars te weren geldt immers voor alle bewoners aan alle straten binnen de S100. Het College staat ervoor om extra onnodige vervoersbewegingen niet toe te staan. De nu gegeven argumenten om van die hoofdregel af te wijken zijn met een selecte groep belanghebbenden tot stand gekomen en gelet op de door de bewoners aangedragen argumenten onhoudbaar.

In de bijlage hieronder treft u de gemeenschappelijke zienswijze. Daarin staan de argumenten. De zienswijze is zo geschreven dat de woorden van de gemeente gebruikt worden om ook te dienen voor bewoners aan de Valkenburgerstraat, Anne Frankstraat en Weesperstraat.

Bijlage

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *