Touringcarbeleid | Inspraak

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

touringcarbeleid

De gemeente wil de touringcar verbieden binnen de S100, dus ook in ons woongebied. Bij dat voornemen levert de gemeente meteen een ander plan met uitzonderingen. Laat dus toch touringcars toe in ons woongebied. Of u het er mee eens bent? Zienswijze indienen kan tot en met 1 maart.

De gemeente maakt het plan bekend dat zware toeristenbussen vanaf volgend jaar niet meer welkom zijn in de binnenstad. Grote touringcars van meer dan 7,5 ton zouden volgens het voorstel vanaf 1 januari 2024 bezoekers alleen nog op speciale plekken aan de randen van de binnenring mogen laten in- en uitstappen.

Motivatie
Amsterdam motiveert plan tot een verbod door de toenemende overlast van grote autobussen in het centrumgebied. De overlast in omvang en gewicht van dergelijke autobussen, de uitstoot die zij veroorzaken, verkeersveiligheid, en halteer-/parkeer- en omgevingsoverlast. Rond de Centrumring S100 wordt door de gemeente gekeken naar extra op- en afstapplekken en worden bestaande plekken verbeterd. Ook wordt er gekeken naar parkeerplekken bij stations, zodat de bezoekers met het openbaar vervoer verder het centrum in kunnen reizen.

Ontkracht
Bij het eerdere voornemen levert de gemeente meteen een ander plan om ontheffing mogelijk te maken. Grote touringcars, inclusief de vervuilende, die basisschoolleerlingen, ouderen, mensen met een beperking of artiesten naar bepaalde educatieve of culturele locaties rijden, kunnen zo’n ontheffing aanvragen zodat ze toch binnen de Centrumring kunnen komen…….. Een niet nader bepaalde oneindig aantal bussen blijft dus mogelijk en blijft dus de overlast in omvang en gewicht van dergelijke autobussen, de uitstoot die zij veroorzaken, verkeersonveiligheid, en halteer-/parkeer- en omgevingsoverlast.

Apart van die doelgroepen wordt ook nog een uitzondering gemaakt voor de route Weesperstraat-Valkenburgerstraat-Kattenburgerstraat. De reden voor deze uitzondering is:

dat zich specifiek langs of in de onmiddellijke omgeving van deze corridor veel culturele instellingen bevinden. De bereikbaarheid van deze culturele instellingen wordt op deze wijze gewaarborgd voor alle doelgroepen. Daarnaast geldt dat door het toestaan van autobussen op deze corridor het stadshart binnen redelijke (loop-)afstand bereikbaar blijft voor groepen reizigers en autobussen op een sporadische uitzondering na een toegestane maximum massa kennen tot 30 ton. Bovendien zijn (en blijven ) deze wegen aangewezen als Plusnet (in het beleidskader Verkeersnetten), wegen die opgezet zijn om grote vervoersaantallen te verwerken.

Zienswijze
De gemeente wil van u weten wat u vindt van het nieuwe plan. Dien ook een zienswijze in!. Dat kan tot en met 1 maart 2023. Digitaal via: https://formulier.amsterdam.nl/thema/parkeren-verkeer/nieuw-touringcarbeleid/?pk_vid=4f4fc97373b41df21675865389300495

Bijlagen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *