Verkenning Oostelijke Binnenstad

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Verkenning Oostelijke Binnenstad

Het college presenteerde de Verkenning Oostelijke Binnenstad. Het boekje schetst aan de hand van impressies en kaartbeelden hoe een autoluwere inrichting van de Weesperstraat-Valkenburgerstraat eruit kan zien. Door minder auto’s komt ruimte vrij voor voetgangers, fietsers, groen én woningen. Het is een discussie stuk. Bewoners zien al langer kansen als die autodominantie in hun woonbuurt maar verdwijnt.

Tijdens de behandeling in de Raad zijn op de agenda Amsterdam Autoluw vele moties ingediend. Een van de moties betrof de oproep de pilot Knip Weesperstraat goed uit te voeren en het maken van een stedenbouwkundige visie op de Oostelijke Binnenstad. Als draait daarbij om het verminderen van (doorgaand) verkeer. De pilot Knip Weesperstraat wordt pas begin 2023 uitgevoerd, maar het College komt nu met een verkenning die kansen voor de Oostelijke Binnenstad in beeld brengt. Inspiratie De plaatjes in de verkenning dienen als inspiratie en input voor de discussie. Een gebied dat nu is ingericht voor de auto. Wat als dat nu eens niet zo zou zijn. Bewoners en ondernemers sturen daar al langer op aan. Veel ambities uit de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 en de Aanpak Binnenstad (Zef Hemel) kunnen dan gerealiseerd worden.

Geen dominante bezoekerseconomie, kansen voor meer kwaliteit door slimme verdichting, duurzaam en gezond bewegen, rigoureus vergroenen en meer betrokkenheid van buurtbewoners, ondernemers en instellingen. De kansen voor samenwerking en verbetering van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit zijn groot.

Het college laat nu al zien dat er verschillende opties zijn om tot een aanzienlijke reductie te komen van het autoverkeer op het IJtunneltracé. Daarbij gaat het om een ‘zachte’ knip, gedeeltelijk of met intelligente toegang, of om andere verkeersremmende maatregelen zoals een versmalling, of verlaging van de snelheid.

Conclusie
Het veranderen van de Oostelijke Binnenstad staat met de
Verkenning Oostelijke Binnenstad op de agenda. De uitwerking van verkeerskundige ingrepen in concrete maatregelen is (pas) onderdeel van de evaluatie van de Pilot Knip Weesperstraat (ergens 2023). Bewoners zitten niet te wachten op een langdurige discussie. De verkenning geeft een breed gedeeld toekomstbeeld en is mede tot stand gekomen na uitvoerige participatie. Bewoners en ondernemers zien nu al mogelijkheden. Dat wordt ondersteund door de nieuwe visie van dit college, dat nu al niet meer inzet op de doorrijden door de stad, maar vanwege de veiligheid kiest, voor 30 KM in de hele stad (uitvoering ook pas 2023).

Bijlagen

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *