Oproep: Vernieuwing Bewonersraad in 2022

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

oproep bewonersraad

Oproep van de agendacommissie aan deelnemers van de bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo om mee te denken over andere manieren waarop de bewonersraad zou kunnen functioneren. Lees hieronder de brief.

 

Amsterdam, 23 november 2021

 

Betreft: Vernieuwing Bewonersraad in 2022

 

Beste deelnemer aan de Bewonersraad,

oproepTijden veranderen. Ook voor onze buurten. Soms plotsklaps zoals bij het terugvinden van buurtgevoel in 2020 door Corona. Soms langzamer zoals in de jaren daarvoor rond toenemende drukte en aandacht voor wonen en leven.

Al tientallen jaren is de Bewonersraad een spreekbuis voor bewoners, een overlegforum met bestuurders en een samenbindend element voor onze buurten. Die rollen wil de agendacommissie blijven oppakken, maar wel op een andere en actieve manier. Wat heeft de Coronaperiode ons geleerd en welke mogelijkheden zien we voor de komende jaren.

Al meerdere malen is er in de Bewonersraad gesproken over belangrijke thema’s voor onze buurten. Thema’s die straks ook belangrijk zijn voor gesprekken met de gemeente na de verkiezingen in maart 2022. Dit denken over thema’s willen we verder uitwerken en daar wisselende bijeenkomsten aan gaan koppelen. De inzet is vooral vanuit een oplossingsgerichte inslag.

Het idee is om niet meer alles te richten op traditionele samenkomsten en vergaderingen maar ook met andere werkwijzen aan de gang te gaan. Bijvoorbeeld rondwandelingen vanuit een thema of onderwerp; gezamenlijk opzetten van verhalen waar we trots op zijn of wat beter kan; elkaar informeren over de buurt of mensen aan elkaar koppelen. Soms gezamenlijke bijeenkomsten, soms met specialisten rond een onderwerp, soms digitaal, soms met elkaar de straat op. De inhoud of het thema is leidend voor de werkvorm.

De komende maanden gaat de agendacommissie aan de slag met een voorstel voor modernisering. We gebruiken daarbij ook de ideeën die al eerder in de Bewonersraad zijn genoemd. Dit werken we uit naar thema’s en werkwijzen voor 2022.

Graag nodigen we u uit om mee te denken en uw suggesties en ideeën met ons te delen aan het secretariaat : Cliff van Dijk via e-mail: secretariaat@bewonersraad1011.Amsterdam. In maart 2022 kunnen we dan de herstart lanceren.

oproep bewonersraadWe kijken uit naar reacties van uw kant.

En we wensen u een mooie winter in onze bijzondere buurten.

Met vriendelijke groet,

Agendacommissie
Cliff van Dijk
Marten van der Krieke
Hans van Os
Marijke Storm
Paul Busker

De Bewonersraad is de buurtvergadering van de Nieuwmarktbuurt en Groot Waterloo. Alle buurtgenoten zijn welkom om mee te beraadslagen over het wel en wee van de buurt. Alle aanwezigen op de vergadering zijn met elkaar en alleen dán

DE BEWONERSRAAD.

“Wij willen een buurt waar wonen, spelen, werken, leren en winkelen vlakbij en door elkaar gebeurt voor jonge en oude mensen”

Contact
Secretariaat: Cliff van Dijk | secretariaat@bewonersraad1011.amsterdam

 

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *