Valkenburgerstraat en Weesperstraat 30 KM

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Dinsdag 5 juni om 20:00 uur vergadert de stadsdeelcommissie. Op de agenda staat: Verkeersmaatregel Valkenburgerstraat, Weesperstraat (agendapunt 5). Door Michel van Wijk, bewoner, is dat agendapunt ingediend en hij geeft hierover in de vergadering een toelichting. Kom ook naar de vergadering en steun hem om de snelheid te verlagen naar maximaal 30 km/u in de Valkenburgerstraat en Weesperstraat.

Michel van Wijk doet een beroep op de Stadsdeelcommissie Centrum om van een – zwaarwegend – advies gebruik te maken. Dit – zwaarwegend – advies zal inhouden om op zo kort mogelijke termijn, i.c. per juli 2018, in de Valkenburgerstraat en de Weesperstraat een 30km / uur zone in te stellen.

Het – zwaarwegend – advies voor een 30km per uur zone Valkenburgerstraat, Weesperstraat heeft als voordeel dat:

  • per direct de geluidshinder wordt verminderd
  • per direct de verkeersveiligheid wordt verbeterd (zie ook gebiedsplan CO 4.4.3 en 4.4.4)
  • per direct het ‘niet bestemmingsverkeer’ wordt ontmoedigd
  • per direct de uitstoot fijnstof (en Stikstofdioxide NO2) wordt verminderd (zie ook gebiedsplan CO 6.1)
  • geen enkel conflict oplevert met iedere toekomstig e variant die voor de Valkenburgerstraat, Weesperstraat en of Wibautas wordt overeengekomen

Michel van wijk: Instellen van een 30 km / uur zone levert direct voordelen op. Zij beoogt niet dé structurele verbetervariant voor dit traject te zijn. Parallel verzoek ik de Stadsdeelcommissie Centrum derhalve om de GR en het (demissionaire) College van B&W te herinneren aan haar toezegging om uiterlijk medio 2018 de evaluatie Weesperstraat, Valkenburger straat en het ontwikkelen van
verbetervarianten ook daadwerkelijk met betrokken bewoners en belanghebbenden in gang te zetten. Deze uitnodiging is expliciet geen belemmering om per direct de 30km / uur zone in te voeren!

Bijlage

Meer informatie op: https://centrum.notubiz.nl/vergadering/511710/Overlegvergadering%20stadsdeelcommissie%20%20%20%20%20%20%20%20%2005-06-2018

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *