Uitnodiging Bewonersraad 9 maart start om 20:00 uur

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

9 maart start om 20:00 uur de vergadering van de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo in de Boomsspijker. Deze bijeenkomst gaat over de toekomst van de Bewonersraad. Daartoe is onderstaand achtergrondstuk geschreven. Op deze avond zijn ook sprekers uitgenodigd die kort kansen, mogelijkheden en valkuilen aanstippen. Verder gaat iedereen in discussie met elkaar.

Verleden
De oorsprong van de Bewonersraad ligt in begin jaren 70 vanuit protest tegen verwaarlozing en afbraak van onze buurten en de plannen voor verkeerswegen, hotels en kantoren (cityvorming). De Bewonersraad vocht voor herwaardering van binnenstedelijk wonen. Daardoor kwam er in de jaren 80 aandacht voor wonen en herstel van het oude stratenpatroon. De Nieuwmarkt Acties veranderde het denken van het (toenmalige) stadsbestuur over wonen en leven in de oude binnenstad! Die Bewonersraad was politiek activistisch bezig.

Daarna
Al 50 jaar is de Bewonersraad een spreekbuis van en voor bewoners. Met pittige discussies. Met vele acties en plannen en zienswijzen verdedigde de Bewonersraad de leefbaarheid van onze buurten, zij probeerde onderwerpen voor de hele buurt met urgentie op de politieke agenda te krijgen. Bijvoorbeeld luchtvervuiling, of het onnutte door de buurt rijdende verkeer (dat er niet eens stopt en dus niet hoeft te zijn). Of de vercommercialisering van de openbare ruimte en afkalving van voorzieningen. En niet in de laatste plaats over bedrijven die hun winst behalen ten koste van het woonklimaat, veiligheid en gezondheid van bewoners in hun buurt.

De Bewonersraad sprak zijn zorg uit over vele onderwerpen. Minder verkeer bijvoorbeeld, maar niets gebeurde. Diende zienswijzen in en doorliep het normale democratische politieke proces, soms met bezwaar en beroep. De bewonersraad voorzag jarenlang Gebiedsplannen van het Stadsdeel Centrum van commentaar en gooide de prioriteiten om: Schone Lucht op 1. Ondanks duidelijke voorstellen van de buurt bleven acties van het stadsbestuur voor Schone Lucht en/of Geluid etc. bewust vaag. Voor de resultaten van onze bewonersparticpatie kunnen we de hand in eigen boezem steken, of ligt het aan iets anders?

Op andere vlakken is er in de loop der jaren wat veranderd in communicatie tussen stadsbestuur en bewoners. De werkwijze is op andere leest geschoeid, veel zaken gaan nu digitaal. Bewoners kunnen via de website van de gemeente bijvoorbeeld een geveltuintje regelen. En onder regie van de gemeente zijn er inmiddels gestructureerde overleggen met (een deel van de) bewoners. Bewonersgroepen werken samen met de gemeente voor vergroening, stickers om toeristen in toom te houden, buurt en wijkbudgetten voor bewonersideeën. Belangrijk, maar is dit genoeg?

En nu?
Door corona stond de Bewonersraad even op een wat lager pitje. Is de rol van de Bewonersraad uitgespeeld? Is het digitale overleg met de gemeente voldoende of pakken andere groepen het op? Organisaties zoals Stadsdorp Nieuwmarkt en Stadshart Top, begeven zich eerder op het vlak van buurtwerk, sluiten het politieke vlak uit en zijn geen vervanging van de Bewonersraad.

De vraag die daarom beantwoord moet worden is of de Bewonersraad in staat is om het basisuitgangspunt „politiek activisme“ ook in de huidige tijd vorm te geven. Een organisatie, in welke vorm, naam dan ook, een platform om in overleg met centrale stad en stadsdeel te werken aan leefbaarheid voor onze buurt. Op 9 maart gaat daar het gesprek over. De huidige Agendacommissie zoekt opvolgers. Zijn deze er? Daarna kan er een vervolg komen over hoe, de vorm, wie dan de trekkers zijn en de achterban etc. Dat hoeft niet dezelfde avond te zijn.

Agenda:

  1. Opening 20:00 uur
  2. Toekomst Bewonersraad, korte inleidingen door enkele sprekers.
  3. Aftreden agendacommissie.
    Discussie over inzet Bewonersraad. Zijn er andere vrijwilligers in de buurt die de Agendacommissie en dus de Bewonersraad willen voortzetten.
    De huidige Agendacommissie staat garant voor een soepele overdracht.
  4. Sluiting, aansluitend borrel 22:00 uur

 

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *