Agendacommissie

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

De agendacommissie bereidt de vergadering van de bewonersraad voor. Doel is de actualiteit op de agenda te krijgen inclusief de sprekers. Vanwege de leidende rol van de werkgroepen in de bewonersraad hebben vertegenwoordigers van die werkgroepen, juist vanwege de actualiteit, een rol in die agendacommissie.

Bewoners kunnen ook een agendapunt zelf aandragen via het secretariaat: Cliff van Dijk: secretariaat@bewonersraad1011.amsterdam

De agendacommissie bestaat nu uit:

  • Cliff van Dijk (secretaris)
  • Hans van Os
  • Marijke Storm
  • Marten van der Krieke
  • Paul Busker