Terras-aanvragen na corona

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

tijdelijketerrassen

Op de Wallen en rondom de Nieuwmarkt waren ze al eerder verdwenen, maar sinds afgelopen november is het echt afgelopen met de zogenoemde tijdelijke Coronaterrassen.

Coronaterrassen, of coronaterrasuitbreidingen, vielen niet onder de gewone exploitatievergunningen. Ze waren bedoeld om ondernemers enige compensatie te bieden voor de verliezen als gevolg van de coronamaatregelen. Helaas voor veel horeca-ondernemers was er niet overal ruimte voor.

Er golden speciale regels voor de coronaterrassen, zoals vroegere sluitingstijden, en geen terrasverwarmers, maar vooral moest het bij de aanvraag duidelijk zijn wat de omwonenden ervan vonden. Bij de verlengingen werd dat overgeslagen, terwijl bezwaar maken nutteloos was (zo’n procedure duurt nu eenmaal te lang).

In het coalitie-akkoord werd nog even gesuggereerd dat de tijdelijke terrassen permanent konden worden, tenzij omwonenden bezwaar zouden maken. Na hevige protesten werd dat afgeblazen. Wel mogen ondernemers volgens de normale procedures aanvragen doen. Die aanvragen worden dan getoetst aan de geldende regels. Voor het Centrum dus het terrassenbeleid 2011, laatst bijgewerkt in 2015. Belanghebbenden (vooral buurtbewoners zouden dan een zienswijze en eventueel bezwaar kunnen indienen.

Buitenspel, tenzij
Bewoners staan nu echter buiten spel, tenzij ze in actie komen bij iedere horeca-aanvraag. Dat blijkt uit dit voorbeeld:

Op Kloveniersburgwal 7 werd in december een exploitatievergunning geweigerd, blijkens de openbare bekendmakingen. Bijzonder, want daar zit gewoon een restaurant. Er stond:
Weigering voor het uitbaten van een horecabedrijf aan Kloveniersburgwal 7 in Amsterdam
De gemeente Amsterdam weigerde een horeca-exploitatievergunning. De gemeente Amsterdam weigert toestemming voor het uitbaten van een horecabedrijf aan Kloveniersburgwal 7 in AMSTERDAM.
En:
Waarom de gemeente Amsterdam dit bericht publiceert
Een horeca-exploitatievergunning wordt bij de gemeente Amsterdam aangevraagd om eten of drinken tegen betaling aan te bieden. En daar meteen te eten of te drinken. Met dit bericht laat de gemeente Amsterdam u weten dat er niets verandert in uw omgeving.

Nou, als een restaurant in mijn omgeving z’n vergunning verliest, dan verandert er toch wel wat in mijn omgeving, toch?
Ik heb informatie opgevraagd en wat blijkt: er was een vergunning aangevraagd voor een terras op de plek van het voormalige Coronaterras. En dat was dus geweigerd. Volgens mij op goede gronden, maar dat doet er even niet toe.

Omdat zo’n aanvraag niet niks is, heb Ik de publicatie van die aanvraag opgezocht, waarom is me dat ontgaan? Want daar zou ik graag een zienswijze over geschreven hebben. Wat blijkt:
ook in die bekendmaking staat niet dat het om een terras ging, er stond slechts: Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf Kloveniersburgwal 7. Dat kan van alles betekenen: een nieuw bedrijf, een verlenging van de vergunning enzovoorts. Dit soort aanvragen zie je dus heel veel. Voorheen stond het er altijd bij als het over een terras of terrasuitbreiding ging. Dan kon je nadere stukken opvragen en reageren als je daar iets over wilde zeggen. Het gaat tenslotte om onze openbare ruimte. En misschien over uitbreiding van terraslawaai.

Ik zal een verzoek doen aan de afdeling horecavergunningen en het stadsdeelbestuur of die bekendmakingen weer duidelijker kunnen. Dan kunnen we zo nodig van ons laten horen, ons wettelijke recht.

Wat als de ondernemer besluit in bezwaar te gaan tegen de weigering? Als omwonenden de kans hadden gehad om te reageren, dan zouden ze aangemerkt kunnen worden als “derden-belanghebbenden” om hun belangen te verdedigen. Dat is nu maar de vraag.

Loes Buisman

Bijlagen:

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *