Resultaten jaarlijkse buurtenquête

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Hoe tevreden zijn bewoners, ondernemers en werkenden in stadsdeel Centrum met hun buurt? En wat zien zij graag verbeteren? Dat staat in de  jaarlijkse buurtenquête. Het plaatje hierboven geeft aan wat bewoners in de buurten Nieuwmarkt en Groot Waterloo verbeterd willen zien.

In 2019 hebben 2.375 personen de Buurtenquête 2019 ingevuld. Vorig jaar waren dat er nog 4.895. De afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) voert de buurtenquête jaarlijks uit in opdracht van stadsdeel Centrum. Het rapport Centrum Oost vat de antwoorden van o.a. onze buurten samen. Zo noemt men in Centrum-Oost vaak verbeteringen in het verkeer, bijvoorbeeld de komst van de Noord-Zuidlijn, de afname van het aantal auto’s, de verplaatsing van de scooters naar de rijbaan en de pilot in de Nieuwmarktbuurt met paaltjes die ’s nachts het verkeer tegenhouden.

Als eerste aanpakken: toerisme en overlast
Bijna alle respondenten (91% in Centrum-Oost) noemen een thema dat moet worden aangepakt in hun buurt. De twee meest genoemde onderwerpen zijn het aantal toeristen en (geluids)overlast. Andere thema’s die vaak terugkomen, zijn parkeerproblemen voor alle mogelijke vervoersmiddelen, de drukte, het schoonhouden van de openbare ruimte, het ophalen van afval en het gebrek aan groen.

Bijlage

 

Bron: Amsterdam.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *