Meldpunt fietsongevallen groot succes

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Fietsersbond Amsterdam sluit het meldpunt fietsongevallen met succes af. Er kwamen ruim 300 meldingen binnen. Gemeente neemt de registratie van fietsongevallen over.

Meldpunt groot succes
Na een jaar stopt het meldpunt. Driekwart van alle fietsongevallen in Nederland blijft onder de radar. Het totale aantal blijft stijgen, terwijl Amsterdam en de regering streven naar vermindering. Het doel lag voor de hand: gemeente, registreer dit beter, zodat er effectief maatregelen kunnen volgen om de veiligheid van fietsers te vergroten. De gemeente Amsterdam gaat nu zelf een registratie van fietsongevallen voeren via ziekenhuizen en ambulances, zoals de Fietsersbond graag wilde.

CENTRUM op locatielijst: Oude Doelenstraat (‘wie verwacht hier auto’s?’: man geschept); Stopera/Waterlooplein (druk, onoverzichtelijk); Nieuwmarkt;Nr 161: Odebrug/Oosterdokskade, driewielfiets (ging 5 km, gehandicapt?) aangereden door snel rijdende eBike. Uitgescholden en heeft zelfs 60€ betaald; 189 Odebrug, onoverzichtelijk, onderuit in het donker; Drukte prins Hendrikkade voor CS; 214 uitgegleden op nieuwe bestrating naar Ijpont CS, bij indraaien. Droog weer.

Gemeente Amsterdam krijgt beschikking over ambulancegegevens
Verkeerswethouder Melanie van der Horst heeft zich ingezet om de registratie van fietsongevallen op orde te krijgen. Vanaf dit najaar heeft de gemeente toegang tot de ambulancedata over 2022 waar het verkeersveiligheidsbeleid op kan worden afgestemd.

Gemeente vraagt medewerking van alle Eerste Hulpposten in de regio
De meeste fietsers gaan na een (soms ernstig) ongeval zónder ambulance, op eigen houtje naar huisarts of ziekenhuis. Deze ongevallen werden niet meegeteld in eerdere registraties. Daarom is het fantastisch nieuws dat de wethouder ook onze andere wens honoreert om VeiligheidNL in te schakelen. Dit ‘kenniscentrum letselpreventie’ werkt nauw samen met afdelingen Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen in heel Nederland.

Verpleegkundigen ondervragen daar slachtoffers van fietsongevallen en krijgen zo een goed beeld van het soort ongelukken en de toedracht. Samen met de ambulancedata komen zo ook gevaarlijke locaties naar boven. Dankzij die input heeft de gemeente Utrecht al diverse straten waar meerdere fietsongevallen gebeurden, kunnen aanpakken om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. VeiligheidNL benadert nu alle ziekenhuizen met SEH-posten in de Vervoerregio Amsterdam met het verzoek om data te delen en eventueel verdiepend slachtofferonderzoek (enquêtes) te doen.

Vaker gemeld: Met stip op 1: bang worden van/tijdens het fietsen door talloze bijna aanrijdingen; veel aanrijdingen (van achter, opzij, frontaal) door te hard fietsende e-varianten: e-bikes bakfietsen, bezorgers, fatbikes, deelscooters; te veel fietsers voor stoplicht; Tieners op fatbikes; snorfiets/scooter op fietspad waar dat niet mag die te hard gaan en snijden; spookfietsen; voetgangers melden: fietsers die niet stoppen voor zebra; bouwwerkzaamheden: zand, vreemde omleidingen die kruisen met autoverkeer etc.

Cijfers
Van de 300 geregistreerde meldingen komt 30% uit het Centrum, 17% uit Zuid, 16% uit West, 12,5% Oost. Opvallend vaak gaat het mis op een vrijliggend fietspad: 47%. Bijna een derde gebeurt op een kruispunt (30%). Er ligt dus een urgente taak voor de gemeente om iets te doen aan de vaak smalle en overvolle fietspaden in de oudste stadsdelen. Te denken valt aan het instellen van een maximumsnelheid, en/of het toelaten van snelle fietsers tot de rijbaan als daar in december 30 kilometer maximaal wordt ingevoerd.

Van de tegenpartij, die vaak het ongeval veroorzaakte, reed 27% in een auto, 25% e-bike, 12,5% brommer/scooter, 9,4% gewone fiets. Het eigen vervoer van de melders is 70% gewone fiets, 15% e-bike. Bij 82% van de ongevallen was een tegenpartij betrokken. 85% van de melders deed geen aangifte, slechts 12% van alle ongevallen is door de politie geregistreerd. Wie kwamen er te hulp? 33% ambulance, 25% spoedeisende hulp of huisarts, 23% politie. Zie de bijlage hieronder voor meer cijfers.

Achtergrond
Uit de meldingen kwam al snel een patroon naar voren. Juist asociaal gedrag van andere hard rijdende fietsers leidt in de oude wijken van Amsterdam tot gevaar en valpartijen. Bovendien is de impact van zo’n ongeval vaak groot. Dit leeft echt heel breed bij de melders, fietsers zijn bang geworden, het plezier gaat eraf. De behoefte om dát verhaal ergens kwijt te kunnen, is groot.

Toen deze problemen in beeld kwamen, wilden we die met feiten onderbouwen. Daarom hebben we in november snelheidsmetingen gehouden op fietspaden en in het Vondelpark. Het bleek dat veel opgevoerde e-bikes met gemiddeld dertig kilometer rondscheuren. Een enorm verschil met een standaard fietser die gemiddeld zo’n achttien kilometer rijdt. Daarom wil de Fietsersbond dat opvoeren van e-bikes wordt aangepakt. En een maximumsnelheid van 20 kilometer op drukke, smalle fietspaden en in parken. Zeker als vanaf december de maximumsnelheid voor auto’s op veel wegen in Amsterdam teruggaat naar 30 kilometer, is dat een mooie optie om risicovolle snelheidsverschillen te beperken. Als het bord ‘verplicht fietspad’ verdwijnt van die overvolle smalle fietspaden, mogen snelle fietsers op de rijbaan.

Bijlage:

 

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *