Reactie op Gebiedsplannen 2018

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Tijdens de vergadering van 9 november is gesproken over de gebiedsplannen 2018. Afgesproken is dat een aantal bewoners meeschrijven aan een reactie op die plannen.

De conceptgebiedsplannen van stadsdeel Centrum zijn gereed. In de concept gebiedsplannen staan activiteiten die de gemeente in 2018 wil gaan uitvoeren. In december worden de conceptplannen besproken in de vergadering van de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum. Begin 2018 worden de gebiedsplannen vastgesteld.

Voor het opstellen van de concept gebiedsplannen is gebruik gemaakt van de resultaten van de buurtenquĂȘte en overige informatie uit de buurten. Meer informatie over de conceptgebiedsplannen kan op de volgende webpagina worden gevonden: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/bestuurscommissies/bestuurscommissie-c/concept/concept-geb-plannen/.

 

Reactie bewonersraad
Het commentaar van de bewonersraad op het Gebiedsplan 2018 vindt u in de bijlage.

 

Bijlage

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.