CityTree

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Vrijdagmiddag 1 december 2017, in de vrieskou, was er een heus oploopje op het Markenplein. Wethouder Pieter Litjens had een uitnodiging verstuurd voor de onthulling van de CityTree. Aanwezig: politici, pers, belangstellenden, de fabrikant en een paar bewoners van Markenhoven en de Valkenburgerstraat.

Wethouder Pieter Litjens (VVD) en Jeanine van Pinxteren, lid van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie centrum onthulden samen het eerste CityTree-paneel. Dit is de eerste van acht in totaal die in de Valkenburgerstraat geplaatst gaan worden. Vier aan elke zijde, om de 80 meter. De panelen bevatten aan beide kanten een filter van mos en plantjes die de fijnstof, CO2 en zelfs stikstofoxiden (NO2) opneemt. Dat moet de luchtkwaliteit verbeteren. In het geplaatste exemplaar zitten ze nog niet, maar er komen ook ventilatoren, om de ongezonde lucht door het bio-filter heen te krijgen. Daarnaast is er een wateropslag, pompen om de planten water te geven en elektronica om te regelen en te meten. De elektriciteit komt van zonnepanelen er bovenop. Kosten € 200.000,-. Milieuwetenschappers verwachten er niet veel van, aldus het Parool. Ook Wethouder Litjens zei bij de opening dat het symboolpolitiek is, maar aan de enorme hoeveelheid verkeer in de Valkenburgerstraat doet hij niks. Die blijft hij ruim baan geven.

Proef
Het is een proef, omdat de GGD Amsterdam eerder liet weten dat de werking van de citytrees “uitermate onwaarschijnlijk” is. Maar juist door er 8 stuks in een straat te plaatsen wil de gemeente in 2018, in een periode van 6 tot 10 maanden een proefopstelling in de Valkenburgerstraat faciliteren. De fabrikant meent dat door een strategische plaatsing van de plantjes op de lokale luchtstromen van groot belang is. Alle meetresultaten kunnen bewoners volgen via een QR-code.

Bewoners
De bewoners vinden het fijn dat de politiek eindelijk door heeft dat het zo niet langer kan met de luchtkwaliteit in de Valkenburgerstraat. De wethouder laat met zijn oplossing echter duidelijk zien dat hij kiest voor verkeer. Daar is ie van. Als hij echt begaan is met de gezondheid van de bewoners in deze straat dan had hij al voor 2015 actie ondernomen. De rechter in het geschil tussen Milieudefensie en de Staat geeft duidelijk aan dat overheid op korte termijn de concrete acties moet ondernemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. En die acties moeten dan ook wel werken. Of die CityTrees echt helpen weten de bewoners pas over 9 maanden. De bewoners willen dus nu een bronaanpak. Net zoals de GGD”Amsterdam zegt: “Bij voorkeur wordt de uitstoot beperkt aan de bron: gemotoriseerd wegverkeer, et cetera. Daardoor nemen de concentraties NO2, roet en PM10 (en andere componenten) in drukke straten af.

Hieronder het interview d.d. 27 december 2017 van BNR met Paul Busker, bewoner aan de Valkenburgerstraat. Beluister vooral de laatste zin!

Hoe verder
De bewoners willen dat de gemeente een visie ontwikkelt op de Valkenburgerstraat en omgeving. Samen met de bewoners. Bewoners dromen over een groene oase in deze betonwoestenij. Zij willen in ieder geval de beloofde stadsstraat na oplevering van dit complex Markenhoven in 1997. Iedereen is voorstander van een autoluwe binnenstad. Er moet dus een oplossing komen voor het verkeer, dat er desnoods onderdoor mag en een AMSTEL-IJPARK er boven. Daarover wordt gepraat met de gemeente. Het blijft dus niet bij deze proef. Bewoners spreken al jaren met de partijen die nu bij de plannen van de gemeente betrokken worden. Aangekondigd is ook dat in maart 2018 begonnen wordt met de vergoening van de IJ-tunnelmond. Verdere vergroening van de Valkenburgerstraat zelf staat pas in het vierde kwartaal 2018 in de planning.

Achtergrond
De luchtkwaliteit is in de Valkenburgerstraat door het drukke verkeer slecht. Door Milieudefensie, de Waag (beide met bewoners), maar ook de GGD Amsterdam meten dat de Europese norm voor Stikstofdioxide (NO2) in de Valkenburgerstraat fors wordt overschreden. Per 2015 is die Europese norm 40 μg/m³ voor Stikstofdioxide (NO2). De metingen zitten daar boven. Dat is een gezondheidsprobleem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *