Autoluw NU! | Stand van zaken

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Vertegenwoordigers van Amsterdammers voor Autoluw NU!  spraken met het gemeenteteam Autoluw over de proef Intelligente Toegang Oudezijdsgebied (het vervolg van de paaltjespilot) en het team ’30 km is de norm’.

Proef Oudezijds met Intelligente toegang (Zone Beperkt Verkeer, ZBV)

Bij de proef ZBV in het Oudezijdsgebied bewaken kentekencamera’s of voertuigen in een gebied mogen rijden. Voertuigen die er niet mogen zijn, krijgen een bon opgestuurd. Het is een proef om zowel ervaringen op te doen hoe de verschillende gebruiksgroepen met het systeem (omgaan gebruiksvriendelijkheid, potentieel misbruik) als de effecten te meten ‘op straat’.

De aanpak in Amsterdam onderscheidt t.o.v. andere gemeentes in Nederland waar al ‘intelligente toegang’ is ingevoerd omdat de verschillende gebruiksgroepen (bewoners, bedrijven, TTO-taxi’s) zelf in het systeem kentekens kunnen opgeven die ‘tijdelijk’ toegang tot het gebied wordt verleend. Een voertuig die geen ‘tijdelijke’ toegang is verleend ontvangt een boete via CJIB.

De proef in het Oudezijdsgebied gaat voor de zomer 2021 van start. Een uitgebreider verslag treft u op de site van Autoluw. Lees hier meer…….

30 is de norm, 50 bij uitzondering

Tijdens de behandeling van de Agenda Autoluw nam de Gemeenteraad de motie “30 km is de norm, 50 km als het kan” aan. Het gemeentelijke projectteam ’30 als norm’ dat die motie uitwerkt, wil in één keer in de gehele stad 30 km als maximum invoeren.

Uitzonderingen
Enkele uitzondering in de stad zijn wegen die (nu nog) overduidelijk op dit moment zijn ingericht op 50km (gescheiden ov-baan, geschieden fiets-, scooterpaden), of een aantal 4-baans straten waarbij de inrichting lastig op een 30 ‘beleving’ is aan te passen. Genoemd werd de Wibautstraat en de Weesperstraat. Nu 2 x 2 baans straten. De Valkenburgerstraat (1×1 baans) werd ook genoemd, maar met een valse redenering zou deze woonstraat toch 50 km moeten blijven, omdat door die straat het verkeer van de aanliggende 4-baans moet……..

Brussel
Het gemeenteteam kijkt naar het Gewest Brussel waar per 1 januari 2021 een 30km regime is afgekondigd. Effectieve invoering direct op veel wegen met ‘voorlopige’ pragmatische ingrepen. Focus ligt in Brussel vooral op communicatie (30 is de norm) boven handhaving. De eerste bevindingen zijn positief; de algehele snelheid in het stadsgewest is verminderd. Om alle wegen (pragmatisch) in te richten plant men in Brussel circa 1,5 jaar vanaf ‘college’besluit. De aanpak van Brussel biedt diverse praktische handvaten ook voor Amsterdam.

De voornaamste knelpunten voor invoering in Amsterdam waren en zijn nog:

  • Openbaar vervoer (GVB). Langzamer rijden = langere trajecttijd = hogere (loon)kosten = verminderen service naar reizigers. GVB heeft geen principiële bezwaren maar zoekt wel een oplossing voor deze punten.
  • Nood en hulpdiensten. Langzamer rijden betekent vertraging in de aanrijtijden. Dit moet politiek en maatschappelijk worden opgelost. Of acceptatie (iets) langere aanrijtijden, of acceptatie dat nood- en hulpdiensten harder mogen rijden dan de huidige norm.
  • Handhaving. Op dit moment wordt in de praktijk niet gehandhaafd op 30km wegen. Er wordt naar (administratieve en politieke) mogelijkheden gezocht om handhaving ook op 30km wegen te kunnen laten plaatsvinden.
  • Bedrijfsleven, logistiek. Bedrijfsorganisaties hebben doorgaans minder problemen met een maximale snelheid van 30km/ uur. Voorop staat bereikbaarheid en vooral betrouwbaarheid van het netwerk (bij werkzaamheden, goede alternatieven).

Een uitgebreid verslag van het gesprek over ’30 is de norm’ staat op de site van Autoluw. Lees meer…..

Promoot de 30km inrichting voor ‘jouw’ straat, in jouw buurt.

Om straten, of een doorgaande weg geschikt te maken voor 30km zijn vaak geen dure ingrepen nodig. De gemeente beroept zich regelmatig op grondige herinrichting van de weg en de omgeving. Voor echte duurzame verbetering van de leefomgeving moet dat ook gebeuren maar op korte termijn kunnen praktische en goedkope maatregelen al effectief zijn. Onderstaande twee afbeeldingen geven een voorbeeld hoe dat kan!

VOOR
NA

Amsterdammers voor Autoluw  NU!  : Bewoners kom in actie om je straat 30 km te maken
Maak een foto van die doorgaande weg in jouw buurt waar met bijvoorbeeld een goedkope klinkerafscheiding duidelijk wordt gemaakt: 30 is hier de snelheid.
Maak een documentje aan met ‘nu’ en ‘straks’ zoals hierboven en stuur naar het Dagelijks Bestuur van jouw stadsdeel. De 2de kamer heeft een motie aangenomen: 30 is de norm in de bebouwde kom. Laten we daar werk van maken = verbetering verkeersveiligheid en betere leefbaarheid.
Advies of hulp nodig? Laat het Amsterdammers voor Autoluw  NU!  weten via: wijwillen@autoluw.nu

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *