Update Concept Gebiedsplan 2019

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Sinds woensdag 7 november 2018 zijn de conceptgebiedsplannen voor zowel Centrum Oost als  West vrijgegeven. Tevens zijn de Gebiedsagenda’s 2019-2022 gepubliceerd. In de bewonersraad van 8 november zijn de plannen (kort) besproken. Opgeroepen is om commentaar op de plannen te leveren aan de secretaris uiterlijk 16 november. Voor het traject van besprekingen in de stadsdeelcommissie, waarbij om bewonersinbreng nadrukkelijk is verzocht.

Voor onze buurt zijn het Gebiedsplan en de gebiedsagenda Oost van belang. Toch vindt u beide stukken hieronder. Al was het maar om te vergelijken.

Gebiedsplan Oost
In het concept gebiedsplan leest u wat de belangrijkste onderwerpen zijn in gebied Centrum Oost en wat de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2019 gaat doen.

Gebiedsagenda Oost 2019-2022
De concept gebiedsagenda voor de komende vier jaar is gemaakt door de gemeente Amsterdam samen met bewoners, ondernemers, instellingen en andere partijen. De gemeente gebruikt de agenda om de gebiedsspecifieke opgaven goed mee te laten wegen in beleidskeuzen die de stad maakt.

20 november eerste bespreking in stadsdeelcommissie
De concepten voor Oost en West worden dinsdag 20 november om 20:00 uur voor het eerst besproken door de Stadsdeelcommissie Centrum. Doel van de bespreking is het voorbereiden van een advies aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Centrum. U kunt die avond zelf inspreken (aanmelden verplicht!), of licht de bewonersraad in.

Inspreken is mogelijk bij het desbetreffende agendapunt, of, als het onderwerp niet op de agenda staat, aan het begin van de vergadering. Mensen die hierover meer informatie willen, of die zich aan willen melden als inspreker kunnen zich per e-mail richten tot de afdeling bestuursondersteuning: bestuursondersteuning.sdc@amsterdam.nl of via: 020-256.4366. Aanmelden om in te spreken kan tot uiterlijk de maandag voor de vergadering tot 16:00 uur.

Aanpak Bewonersraad
In de bewonersraad van 8 november a.s. is (kort) besproken hoe wij met elkaar het participatietraject vorm kunnen geven. Afgesproken is dat iedereen het gebiedsplan en -agenda leest op effecten in hun straat/buurt. Is daar commentaar op, andere ideeën, verbeteringen: meld het Cliff van Dijk via: cliffvdijk@gmail.com  en wel uiterlijk 16 november. Of vul voor die datum hieronder het commentaar veld in. Afhankelijk van de input maakt de bewonersraad dan een reactie op stukken en stuurt dat aan de stadsdeelcommissie voor de vergadering van het stadsdeel de 20e november.

Bijlagen

  1. Concept gebiedsagenda 2019 tot 2022 Centrum Oost 1.48MB Agenda
  2. Concept gebiedsagenda 2019 tot 2022 Centrum West 3.81MB Agenda
  3. Concept gebiedsplan 2019 Centrum Oost.docx 1.98MB Document
  4. Concept gebiedsplan 2019 Centrum West.docx 4.87MB Document
  5. Concept gebiedsplannen 2019 en verder.docx 506.46KB Document

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.