Wijkcentrum d’Oude Stadt in zwaar weer

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Uit de nieuwsbrief van d’Oude Stadt: Op 1 juli berichtte het stadsdeel d’Oude Stadt dat het de subsidie wil afbouwen, zie het bericht daarover. Het Wijkcentrum zou (opeens) niet meer onder de subsidieregeling “sociale basis” vallen. Een langdurige subsidierelatie kan niet zomaar gestopt worden. Wetten, jurisprudentie en afspraken dienen in acht te worden genomen. d’Oude Stadt bestudeert het besluit van 7 oktober waarin het stadsdeelbestuur het eerdere voornemen herhaalt.

d’Oude Stadt kreeg en krijgt alleen subsidie voor huisvesting, kantoorkosten, ict en dergelijke. Het stadsdeelbestuur wil de subsidie (voor huisvesting) in 2021 al met 40% korten. Het wijkcentrum kan dan halverwege het jaar de huur al niet meer betalen, en heeft dan geen pand meer om subsidie voor 2022 aan te vragen (ook dan gaat er weer 40% af).

Het wijkcentrum heeft op 14 juli een zienswijze ingediend op het voornemen van 1 juli. Na bijna drie maanden, op 7 oktober stuurde het stadsdeel pas het besluit op de subsidieafbouw met een summiere reactie op de uitgebreide zienswijze.

Het subsidiebureau stelt in die brief: Activiteiten moeten bijdragen aan wat er nodig is binnen de sociale basis in de gebieden. In de gebiedsgerichte uitwerking Centrum-Oost 2021 worden de opgaven op buurtniveau beschreven. Het ondersteunen van initiatieven en activiteiten om de leefbaarheid in de omgeving te behouden is geen opgave in Centrum-Oost, in het kader van de sociale basis, en heeft geen prioriteit.

In de gebiedsgerichte uitwerking Centrum-Oost worden de collegeprioriteiten benoemd. Op basis van de primaire problematiek van het gebied is bepaald waar de focus ligt. In Centrum-Oost is dit o.a. Jeugd (jongerenwerk, preventie jeugdcriminaliteit en kansengelijkheid), kwetsbare (migranten) ouderen en armoede.

Onduidelijk is waarom het stadsdeelbestuur in het besluit alleen Centrum-Oost erbij haalt. Ook blijft dat er nauwelijks van afbouw sprake is, maar een rigoureuze beëdiging, die wordt afgedaan met een achteloos “jullie weten het al sinds 1 juli”. De wijkraad en het dagelijks bestuur van d’Oude Stadt, gaan zich beraden op de brief van het stadsdeelbestuur.

Inmiddels heeft d’Oude Stadt wel weer de volledige subsidie aangevraagd, want dat moest voor 1 oktober. Ook is subsidie aangevraagd uit een andere subsidiepot. Het volledige bedrag of anders voorlopig het bedrag van de korting in 2021.

Zie

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.