Waterloopleinplannen 2019

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

De Gemeente Amsterdam organiseerde donderdagavond 21 maart 2019 een informatieavond over de herinrichting van het Waterlooplein. De herinrichting van het marktplein moet dit jaar nog van start gaan. Vincent van Woerkom en Marise Ent gaven leiding aan de avond. 

Zoals iedereen weet, zijn er al jaren plannen om het marktdeel opnieuw in te richten en de begane grond van het stadhuis te verbouwen. Er is in 2011 al een visie ontwikkeld: “Waterlooplein 2020: een dame met Amsterdamse allure”. Er is regelmatig overleg in het Samenwerkingsverband Waterlooplein, waarin omwonenden, bedrijfsleven, culturele instellingen en marktkooplieden zitten. In maart 2018 is een Definitief Ontwerp Herinrichting Waterlooplein vastgesteld.  Vanuit de markt kwam er wisselend commentaar, ze hebben problemen met de hoeveelheid vergunningen tijdens de verbouwingsperiode en de omvang en de plaatsen van de kramen.

Na een afkoelingsperiode zijn de plannen weer opgepakt met een regisseur en bemiddelaar  Vincent van Woerkom en Marise Ent. Zij gaven leiding aan de avond.  Op de bijeenkomst waren marktkooplieden en ondernemers van de plinten van het marktplein en de Jodenbreestraat. Ook omwonenden met name uit het Saskiahuis, de panden in de Houtkopersdwarsstraat en de panden in het blok waar het Waterloopleincafé is. Er bewoners van de Zwanenburgwal tegenover de markt en zeven bewoners van De Halve Wereld.

Ideeën
De aanwezigen werd gevraagd om mee te denken over het realiseren van het ontwerp van het Waterlooplein. Samen het Waterlooplein opknappen. De avond was bedoeld om ideeën op te halen van omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen. Ideeën over het ontwerp voor de definitieve inrichting van het marktplein, aansluitend bij de inrichting van de begane grond van het stadhuis. Ideeën over de tijdelijke inrichting tijdens de werkzaamheden.

Omdat we in de Bewonersraad al jaren de Waterloopleinplannen volgen, ook door deelname aan het ‘Samenwerkingsverband’, hebben we de punten die voor de omwonenden belangrijk zijn, nog eens benoemd:

  • minder geluidsoverlast bij opbouw en afbouw van de marktkramen,
  • meer veiligheid als er geen markt is,
  • duurzame, emissie-arme werkzaamheden met zoveel mogelijk vervoer over het water en onder de grond (metro).

In het definitief ontwerp komt er een prettige, lege verblijfsruimte voor de Mozes en Aaronkerk. Daar zijn we een groot voorstander van. We willen een open zichtlijn van de Blauwbrug naar de Mozes en Aaronkerk en niet teveel verrommeling (met als dieptepunt het ANWB-bord pal voor het Arsenaal, een van de mooiste gebouwen in onze buurt. Dat bord zegt “Leeuwarden links” en “Hengelo rechts” en is dus volstrekt overbodig).

Tijdelijke markt
Bij het ontwerp voor de tijdelijke markt met marktkramen langs de Amstel moeten de kramen zo geplaatst zijn dat er voor voetgangers zicht blijft op de Binnen Amstel en de Munttoren. Een andere mogelijkheid is tijdens de werkzaamheden de marktkramen te plaatsen op de plak asfalt van Blauwbrug naar Mr. Visserplein en deze tijdelijk af te sluiten voor het autoverkeer. Bestemmingsverkeer (voor het stadhuis, maar ook voor de Nieuwe Amstelstraat en het Joods Historisch Museum, kan over de trambaan rijden. Het autoverkeer is hier sinds de Muntmaatregelen met zo’n tachtig procent gedaald. Tramlijn 9 is opgedoekt en dus zijn er hier veel minder trams. Het fietspad aan deze kant van het plein- waar De Halve Wereld is, boven Sterk – , dat fietspad kan eventueel naar de overkant en wordt dan tijdelijk in twee richtingen. Gelukkig zijn dan de scooters al van het fietspad. Maar ook als het fietspad niet verplaatst kan worden, is hier veel ruimte voor tijdelijke marktkramen. Wel uitkijken dat op- en afbouwen geen grote overlast voor bewoners oplevert.

Meer informatie (o.a. kaarten en tekeningen) op amsterdam.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *