Update Klankbordgroep Intelligente Toegang Oudezijde

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Op 1 april informeerde de projectgroep de klankbordgroep over de voorgenomen planning voor de invoering van intelligente toegang in het Oudezijde gebied. Hieronder een tussentijdse update.

Tot onze spijt loopt de invoering van intelligente toegang wederom vertraging op. Dit komt met name door de ontwikkeling van de benodigde intelligentie (software). De intelligentie is cruciaal voor de proeftuin Intelligente Toegang. Die zorgt ervoor dat u altijd ongestoord het gebied kunt inrijden en ook uw bezoek kunt aanmelden in de voor dat doel te ontwikkelen aanmeldportalen.

Zoals u weet is ons gezamenlijke doel de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Dat doen we door onnodig rondjes rijdend (taxi)verkeer te weren en niet het gerichte bestemmingsverkeer voor u als bewoner of ondernemer tegen te gaan. De technische uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien bij de ontwikkeling van de intelligentie leiden er toe dat we nu geen uitzicht hebben op een nieuwe invoeringsdatum. Weten we meer dan laten we u dat natuurlijk weten.

Huidige maatregelen blijven actief
De huidige fysieke maatregelen (de rood-witte paaltjes en verzinkbare paal bij Rusland) in het gebied blijven actief op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 22.00 uur tot 06.00 uur de volgende ochtend. Valt u iets op over de plaatsing van de paaltjes? Of krijgt u geen toegang meer bij de verzinkbare paal bij Rusland? Wij zijn en blijven bereikbaar om dit op te lossen. U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar aanvraag.oudezijde@amsterdam.nl.

Sluipverkeer Lastage
In overleg met de buurt zoeken we naar mogelijke oplossingen om het sluipverkeer te weren in Lastage. We leggen nu de laatste hand aan een beknopte analyse van de verkeersbewegingen in het gebied. Daarna gaan we de uitkomsten bespreken met een afvaardiging van bewoners uit Lastage en zetten samen de vervolgstappen in het verdere proces.

Nauwere samenwerking
Momenteel is de oude binnenstad het toneel van verschillende projecten en werkzaamheden, zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt. Dit zal de komende jaren ook zo blijven. De hoeveelheid werkzaamheden in zo’n bijzonder deel van de stad is voor de gemeente een uitdaging en stelt u ook op de proef! We doen er alles aan om het verloop zo soepel mogelijk te laten verlopen en de overlast voor bewoners en ondernemers tot een minimum te beperken. Deze uitdaging wordt  beïnvloed door de complexiteit van de werkzaamheden als ook door nieuwe ontwikkelingen waardoor plannen moeten worden aangepast.

Dit zien we nu bijvoorbeeld bij het project Intelligente Toegang, waar we tegen complexe technische uitdagingen zijn aangelopen. Ook bij het vernieuwen van kades en bruggen is dit zichtbaar. Kades en bruggen worden volgens een planning vernieuwd, en soms is er een situatie waarbij er snel gehandeld moet worden om de kade of brug veilig te stellen. Daar spelen eerder juist logistieke uitdagingen bij de werkzaamheden om het gebied zo bereikbaar mogelijk te houden.

We hebben onze collega’s van Programma Bruggen en Kademuren gevraagd om een update over de activiteiten in het gebied zodat we dit met u kunnen delen. Die vindt u hieronder. We proberen in de toekomst vaker gezamenlijk op te trekken. Zo hopen we de informatievoorziening naar u de komende tijd te verbeteren.

Bruggen en kadewerkzaamheden in het Oudezijdegebied (bijdrage door Programma Bruggen en Kademuren)
Op dit moment wordt er op de volgende locaties gewerkt:

Onderaan de projectpagina’s zijn de contactgegevens van de omgevingsmanagers opgenomen. U kunt hen rechtstreeks benaderen als u vragen en/of opmerkingen heeft.

U kunt de ontwikkelingen en werkzaamheden ook volgen met de ‘BouwApp’. Via de BouwApp kunnen wij u in dringende situaties snel informeren via een push-melding. Ook kunt u vragen aan de omgevingsmanager stellen. Download en installeer de Bouwapp via uw smartphone of tablet.

De staat van alle kademuren en bruggen in het Oudezijde gebied wordt nauwlettend in de gaten gehouden onder andere door metingen uit te voeren. Op dit moment is het niet nodig om meer (delen van) straten of bruggen tijdelijk af te sluiten. Als het nodig blijkt om wel maatregelen te nemen om meer kades en/of bruggen te ontlasten dan wordt u daarover geïnformeerd.

Meer weten over Amsterdamse kademuren, het fundament van onze stad? Kijk op www.amsterdam.nl/kademuren. Hier vindt u onder andere informatie over de kades langs de Kloveniersburgwal, Geldersekade en Oudezijds Achterburgwal. Meer informatie over bruggen is te vinden op www.amsterdam.nl/bruggen, bijvoorbeeld de Paulus Broederssluis in de Oude Doelenstraat en de Staalmeestersbrug in de Staalstraat.

Tenslotte
We hebben geprobeerd u zo volledig mogelijk mee te nemen in de huidige stand van zaken rondom de proeftuin Intelligente Toegang Oudezijde en een update gegeven over de brug- en kadewerkzaamheden. Ik kan me voorstellen dat dit vragen bij u oproept. Uiteraard kunt u mij benaderen via aanvraag.oudezijde@amsterdam.nl voor vragen over de proeftuin Intelligente Toegang. Mijn collega’s van de verschillende bruggen- en kadeprojecten zijn er om al uw vragen te beantwoorden over dat specifieke project.

Met vriendelijke groet,

Bas Regenbogen

Omgevingsmanager proeftuin Intelligente Toegang Oudezijde weekendnachten
Verkeer & Openbare Ruimte | Gemeente Amsterdam

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.