September vergadering

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Donderdagavond 12 september was de bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo. In afwachting van het concept verslag alvast een paar korte opmerkingen en besluiten.

De gebiedsplannen worden kennelijk al in 2019 aangepast. Het verzoek van Neeria over gesprekken daarover, schuift op haar verzoek door nadat meer bekend is over de aanpassingen.

Amsterdam light festival
Joanne de Roest gaf een uitvoerige presentatie over het komende festival (28 november 2019 tot 19 januari 2020). De kunstwerken branden van 17:00 uur tot 23:00 uur. De route is gewijzigd en gaat deels door onze buurt. Tijdens de rondvaart op 4 september hebben bewoners opmerkingen gemaakt, waardoor een kunstwerk beter op een andere plek gezet kon worden. Niets ligt dus echt vast. Heeft u vragen, tips of suggesties? Neem dan contact met de organisatie op via bewoners@amsterdamlightfestival.com.

Filmopnames in de buurt
In de vakantie periode is een filmvergunning aangevraagd en verleend op o.a. de locatie Kromboomsloot. Marije Willems adviseerde negatief, maar de vergunning lag er al. Op dit moment ontbreekt bij de gemeente een filmcommissaris. De opnamen zijn op de Kromboomsloot niet doorgegaan (wel Kloveniers en St. Anthoniesluis). Thijs Bolle, locatiemanager van de producent, wil eigenlijk weten wat hij (en zijn collega’s) beter kunnen doen. Suggesties die worden gedaan: benader bewoners en bedrijven ruim van te voren persoonlijk ipv een briefje een dag ervoor in de bus (en je auto wegslepen). Het komt dus neer op een andere (persoonlijke) manier van werken. Er bestaat geen behoeft voor een financiële compensatie in een algemene Bewonerspot. Beter geef de bewoners in het gebied een presentje o.i.d. voor alle overlast (niet kunnen bereiken van de eigen woning etc).

Lachgasverkoop en overlast
Wouter Bernson meldt dat afgelopen weekend gestart is met de aanpak van de lachgasverkoop. De verkopers hebben geen ventvergunning (en krijgen ze ook niet). Daar wordt op gehandhaafd. Het was van het weekend al veel rustiger op de wallen. Uitleg via Burgemeester in brief d.d. 3 september aan Gemeenteraad. Het gebruik van lachgas is op zich niet strafbaar, maar blijf overlast van gebruikers en verkopers melden via telefoonnummer 14020 en via het digitale contactformulier om een melding door te geven. Handhaving en bewoners moeten samenwerken.

Gewijzigde handhavingstijden
Marten van der Krieke verwijst naar de brief mede namens bewoners Nieuwmarkt. Na 02:00 uur zijn er geen (gemeentelijke) handhavers. Er is alleen politie. De hoeveelheid politie wordt gebaseerd (en dus gefinancierd) op het aantal inwoners ipv aantal bezoekers. Bernadette de Wit wijst op haar raadadres over handhaving.  80% van de handhavers moet op de 20% echte overlastgevers worden ingezet. Ook hier: blijf overlast melden via telefoonnummer 14020 en via het digitale contactformulier.

Mupi’s
Het beroep van JCDeceaux gaat nog over de kwestie van “de 28 mupi’s”. Over de bezwaren (van o.a. de Bewonersraad) en het daaropvolgende besluit, heeft de gemeente op last van de rechter in mei een nieuw besluit genomen. Tegen dat besluit heeft JCD beroep aangetekend. Marijke Storm schrijft een reactie naar de rechtbank.

Daarnaast heeft JCDeceaux aan de gemeente  nieuwe vergunningen verzocht. Hoewel de gemeente toegeeft dat het eigenlijk niet kan (tegen bestemmingsplan, welstand etc) heeft de gemeente toch opnieuw “tijdelijke” vergunningen verstrekt voor de duur van 8 jaar en 11 maanden. Let wel: met de bepaling dat er alleen maar stilstaand beeld vertoont mag worden. De wisseling van stilstaand beeld mag dan weer wel om de 6 seconden gebeuren. Alleen de VVAB en d’Oude Stadt hebben bezwaar aangetekend. Trouwens, andermaal houdt  JCDeceaux zich niet aan die nieuwe vergunningen; op ieder MUPI blijven de reclame filmpjes “bewegen”.

Werkgroepen
Alleen de werkgroep sociale cohesie meldt dat het probleem wel meevalt. Intern wordt nagedacht over hoe verder met de werkgroepen.

Verslag 13 juni 2019
Zonder wijzigingen akkoord. Met dank aan de notulist is het verslag vastgesteld.

Rondvragen
Mogen gidsengroep van meer dan 15 toeristen? In de wallen mag de groep zelfs max 20 personen zijn.
Hangjongeren (groep 8) op het Lastagepleintje moeten opgevangen worden. Er moet een buurthuis voor komen. Daarom moet die overlast meer gemeld worden, dan komt er budget vrij voor een goede aanpak (telefoonnummer 14020 en via het digitale contactformulier).
In de Rechtboomsloot zitten drempels. Kunnen die ook in de Koningsstraat? Marije Willems vraagt dat na.
Manu vraagt aandacht voor het roet rapen, het project met SerVies en dat bewoners massaal gaan stemmen op Centrum Begroot, zodat van dat roet een servies gemaakt kan worden voor een protestactie bij de Stopera tegen de slechte luchtkwaliteit. Filmpjes over het roet verzamelen zijn aan het eind van de vergadering vertoond.

Volgende vergadering
10 oktober 2019 in de Boomsspijker

 

 

 

 

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Één reactie

  1. Loes schreef:

    Ook het Comite Westelijke Grachtengordel – gebied loopt door t/m Damrak – heeft bezwaar aangetekend tegen de mupi vergunningen tot 31 dec 2027.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *