Nieuws

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Bestemmingsplan en hogere geluidswaarden

In deze vakantieperiode ligt sinds 22 december op het stadhuis ter inzage het: “Ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo en ook het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder”. Het gaat wel allemaal erg stiekem. Niets ervan is te vinden op de site van amsterdam.nl alleen bekend gemaakt via officiĆ«lebekendmakingen.nl en dan lijkt het vooral te gaan…
Lees meer

CityTree

Vrijdagmiddag 1 december 2017, in de vrieskou, was er een heus oploopje op het Markenplein. Wethouder Pieter Litjens had een uitnodiging verstuurd voor de onthulling van de CityTree. Aanwezig: politici, pers, belangstellenden, de fabrikant en een paar bewoners van Markenhoven en de Valkenburgerstraat.

Reactie op Gebiedsplannen 2018

Tijdens de vergadering van 9 november is gesproken over de gebiedsplannen 2018. Afgesproken is dat een aantal bewoners meeschrijven aan een reactie op die plannen.

Touringcar Transitieplan

Wethouder Litjens heeft aan de Werkgroep Touringcar een informatiebrief gezonden over het Touringcar Transitieplan. Het is een goed plan dat de binnenstad een verboden gebied wordt voor de touringcar.

Bewonersraad 9 november 2017

Donderdagavond 9 november om 20.00 uur start de bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo in de Boomsspijker (Recht Boomssloot 52, 1011 EC Amsterdam). De agenda, het verslag van de vorige vergadering en de stukken treft u in de bijlagen. Kom ook. De bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo is de buurtvergadering van de Nieuwmarktbuurt en Groot Waterloo. Alle buurtgenoten…
Lees meer

Valincidenten en valangst in Nieuwmarktbuurt

In de Nieuwmarktbuurt is door studenten van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar de beleving van omgevingsfactoren door ouderen in relatie tot valincidenten en angst om te vallen. Ook is bepaald hoe die beleving hun mobiliteit, gedrag buitenshuis en ook hun activiteiten en participatie beĆÆnvloedt. Hierdoor is een uitspraak te doen over het belang…
Lees meer