Namenmonument

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

De Stichting de Groene Plantage heeft mede namens vele bewoners bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen de bomenkap en de komst van het Namenmonument aan het  “Weesperplantsoen”. De hoorzitting is 15 mei in de Bali. Aanmelden om de hoorzitting bij te wonen.

De bezwaarschriften tegen de vergunningen voor de kap van 25 bomen en de bouw van het Holocaust Namenmonument op het ‘Weesperplantsoen’ zijn op 14 maart ingediend door Stichting De Groene Plantage samen met de Plantage Weesperbuurt Vereniging, de Stichting Tussen Artis en Amstel, de Bewonersvereniging Studentenflat Weesperstraat, en veel individuele buurtbewoners. Stichting De Groene Plantage weet zich bovendien gesteund door het Plantage Weesperbuurt Overleg en de Bewonersraad van Groot Waterloo Nieuwmarkt. De bezwaarschriften zijn tot stand gekomen met de specialistische bijstand van Mevr. A. Blomberg, advocate van het kantoor ngnb advocaten.

De Bezwaarcommissie heeft de bezwaarschriften ontvangen en houdt een hoorzitting, waarin de bezwaren mondeling kunnen worden toegelicht. Onze advocaat zal tijdens de hoorzitting voor de Stichting De Groene Plantage het woord voeren. De bezwarencommissie zal, mede op basis van deze hoorzitting, een advies uitbrengen aan het gemeentebestuur, dat uiteindelijk een besluit zal nemen over de bezwaarschriften.

Hoorzitting:
Wanneer: op 15 mei 2018 om 13.30
Waar: in ‘de Balie’, Kleine Gartmanplantsoen 10 (bij het Leidseplein), in de Grote Zaal

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen bij deze hoorzitting aanwezig zijn. U kunt daarmee uw betrokkenheid laten zien. Bovendien kunt u op inzichtelijke wijze kennisnemen van de voor- en tegenargumenten van de bezwaarden en van de gemeente.

Als u op 15 mei de hoorzitting wilt bijwonen, wilt u dit dan per email aan info@stichtingdegroeneplantage.nl doorgeven onder vermelding van “hoorzitting”. Dit in verband met de capaciteit van de zaal.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Wel dringen we er bij u op aan om geen uitingen van ongenoegen of demonstraties van onvrede in de zaal te geven. Deze zouden onnodig afleidend en niet passend zijn bij dit gevoelige onderwerp en mogelijk zelfs onze belangen kunnen schaden.

Steun
Het juridische werk kost veel geld. Steun daarom dit werk ook financieel.  U kunt dat doen door een bijdrage te storten op bankrekening: NL23 TRIO 0338816259 van Stichting de Groene Plantage.

Website: https://stichtingdegroeneplantage.nl/

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *